Oceněné české pedagogické výzkumy jsou všechny přístupné on-line

Vydáno: 1 minuta čtení

Při příležitosti XXIV. výroční konference konané 15.–16. 9. 2016 na Pedagogické fakultě JčU v Č. Budějovicích byly již tradičně uděleny ceny za výzkumné publikace vydané v předchozích dvou letech. 

Oceněni byli tito autoři a autorské týmy

 V kategorii článek cenu získal Karel Starý a Veronika Laufková za studii Kde žáci v polovině základního vzdělávání selhávají při porozumění čtenému polemickému textu (Pedagogika, 65,4, 392-412). Plný textzde

V kategorii monografie byly oceněny dva týmy: autorský kolektiv vedený Ivou Stuchlíkovou a Tomášem Janíkem za knihu Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (Brno: Masarykova univerzita 2015), plný text zde;

a autorský kolektiv vedený Davidem Gregerem, Jaroslavou Simonovou a Janou Strakovou za knihuSpravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu (Praha: Pedagogická fakulta 2015), plný text zde.

V juniorské kategorii byla cena udělena Miroslavu Jirečkovi za monografii Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013 (Brno: Masarykova univerzita 2014), plný text zde

Porota letos pracovala ve složení Martin Chvál, Jiří Mareš, Petr Najvar, Jana Poláchová VašťatkováJan Průcha a Klára Šeďová.

Zdroj: http://dvorak-blog.eduin.cz/2016/09/19/ocenene-ceske-pedagogicke-vyzkumy-jsou-vsechny-pristupne-on-line/