Obliba online domácích úkolů roste. Zvyšují motivaci žáků a jejich schopnost pracovat s nejaktuálnějšími informacemi

Vydáno: 3 minuty čtení

Se zaváděním digitálních technologií do výuky se mění nejen podoba vyučovacích hodin, ale také způsob domácí přípravy. Místo klasických cvičení zadávají učitelky a učitelé stále častěji online úkoly. Pedagogům tento způsob zefektivňuje výuku a také usnadňuje komunikaci s rodiči či nemocnými dětmi. Žákům tento způsob přípravy do školy otevírá možnosti poznávání interaktivního prostředí, které je baví, zvyšuje jejich motivaci a zlepšuje mediální gramotnost a kritické myšlení.

Řízení školy onlineV rámci domácí přípravy mohou vyučující poskytnout žákům online materiály, například videa z konferencí, odborné články nebo třeba schémata k prostudování mimo školu, na které pak navážou prací ve výuce. „Model tzv. převrácené třídy umožňuje žákům přizpůsobit rychlost učení individuálním schopnostem a vytvořit si na danou problematiku vlastní názor, který pak ve škole prezentují spolužákům. Naučí se tak nést odpovědnost za proces vlastního učení,“ uvedla Květa Sulková, metodička pro sekundární vzdělávání organizace EDUkační LABoratoř. A její slova doplnil Lukáš Rada, učitel ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech: „Domnívám se, že zadávání online domácí přípravy je skvělý nástroj k motivaci. Tento způsob je pro žáky přitažlivý, protože se odehrává v prostředí, které je jim důvěrně známé.“

Vedle zasílání studijních materiálů mají učitelé možnost zadávat online testovací úlohy k procvičení látky. Pedagogové, kteří využívají vzdělávací portál eKabinet.cz si mohou připravené online domácí úkoly rychle a jednoduše aktualizovat. Dále mohou používat automatické vyhodnocování cvičení, zpětnou vazbu v podobě souhrnných statistik tříd v jednotlivých úlohách, výsledky jednotlivců včetně záznamu o času přihlášení a jejich úspěšnosti. „Všech těchto výhod včetně snadného sdílení zadání a rychlé kontroly si nesmírně ceníme, je však důležité naučit žáky ověřovat si informace v online světě a případně porovnat i s jinými zdroji,“ konstatoval učitel Lukáš Rada.

U žáků si domácí příprava v podobě online podpůrných materiálů získává oblibu také proto, že se u nich nevytváří strach z chyby a dochází k propojení školy s praxí. „V současné digitální době mají žáci a studenti možnost pracovat s nejaktuálnějšími informacemi a naučit se tak pod vedením učitele orientovat se v online prostředí, což vede ke zlepšení mediální gramotnosti a kritického myšlení,“ řekl Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

„Stále se řeší otázka modernizace školství nebo propojení výuky s reálným světem, nebojme se tedy studentům nabídnout články těch nejlepších v daném oboru, seznamujme je s osobnostmi, které přednášejí na konferencích po celém světě, a přinášejme jim zajímavé informace formou, kterou sami dobře znají například sledováním zahraničních youtuberů. Právě blended learning je jedna z možností, jak školství výrazně posunout dopředu,“ dodal ředitel Michal Orság.

Zadávání úkolů či jiných aktivit prostřednictvím internetu začínají využívat také učitelky a učitelé mateřských škol. V tomto případě je však velmi důležitá spolupráce s rodiči. Společně mohou prostřednictvím sdílených aktivit rozvíjet u dítěte motoriku, sluch nebo řeč a vzájemně efektivně komunikovat.

Vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) a své aktivity a činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT a snaží se naplňovat její cíle.

Zdroj: Tisková zpráva neziskové organizace EDUkační LABoratoř ze dne 14. 2. 2018