„Objev není náhoda“, znělo motto Výroční konference OP VVV

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve čtvrtek 8. března se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnila Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Vzácným hostem byla profesorka imunologie Blanka Říhová.Tematicky se konference zaměřila na podporu výzkumu a vývoje (VaV) a její motto znělo „Objev není náhoda“. O oblast VaV je ze strany žadatelů velký zájem, kterému chce Řídicí orgán OP VVV vyjít vstříc.

Výroční konference se zúčastnilo téměř 200 hostů. Své zástupce zde měly vedle hostitelského Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) také Evropská komise, Ministerstvo pro místní rozvoj i další resorty, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd ČR, univerzity a další instituce věnující se VaV.

Úvodního slova se ujal Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT: „Už Karel IV. věděl, když právě dnes před 670 lety zakládal Nové Město pražské, že bez investic nelze nastartovat rozvoj. Jsem vděčný, že OP VVV má na investice do oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání přes 40 miliard korun. Doufám, že se nám na dnešní konferenci podaří společně ukázat, že tyto investice mají smysl.“

Kromě shrnutí dosavadních výsledků OP VVV v oblasti VaV, pro kterou bylo vyhlášeno již 19 výzev za téměř 39 miliard korun, na konferenci zazněl také záměr realokovat finanční prostředky do Prioritní osy 1 tak, aby bylo umožněno financovat projekty ze zásobníku výzvy Excelentní výzkum. Konkrétně v této výzvě byl největší převis požadovaných prostředků. Žadatelé podali projekty za téměř 43 miliard korun, přičemž původně vyhlášená alokace činila 6 miliard. Po navýšení alokace výzvy dojde k podpoření projektů za více než 8,5 miliardy korun. Plánovaná realokace prostředků mezi prioritními osami, která podléhá schválení Monitorovacím výborem a Evropskou komisí, by umožnila podpoření i dalších kvalitních projektů, které jsou v tuto chvíli v zásobníku.  

Odpolední část konference byla u příležitosti Mezinárodního dne žen zahájena rozhovorem na téma Žena ve vědě s profesorkou imunologie Blankou Říhovou. Podle profesorky Blanky Říhové jsou předpokladem pro vědu talent, intuice a selský rozum. Česká věda si podle profesorky Říhové vede dobře, je ale potřeba ji i nadále podporovat, aby se Česká republika nestala „montovnou“. Také této oblasti OP VVV pomáhá, a to výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která umožní výzkumným organizacím zlepšit jejich personální politiku.

Na Výroční konferenci se dále představilo 6 projektů, které získaly podporu z OP VVV. Hosté se díky jejich prezentacím ocitli ve velmi rozdílných oblastech, od výzkumu spojeného s globálním oteplováním, hybridními materiály a prvními mikrosekundami po velkém třesku až po kreativní průmysl.

Závěr konference patřil výhledu na doplňkovou podporu výzkumu a vývoje po roce 2020 prostřednictvím finančních nástrojů, které budou pro VaV sektor novinkou. OP VVV proto plánuje jejich otestování ještě v tomto programovém období.

Konferenci doprovodila výstava karikatur českých vědců a vědkyň, která vznikla v rámci projektu AV ČR Otevřená věda podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/objev-neni-nahoda-tak-znelo-motto-vyrocni-konference-op-vvv