Obecně k účasti na „volnočasových činnostech“ od 22. 11. 2021

Vydáno: 3 minuty čtení

(Mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb - platné od 22. listopadu 2021)

Obecně se v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb platném od 22. listopadu 2021 mění možnost účastnit “volnočasových činností” v tomto opatření regulovaných:

 • Osoby nad 18 let musí – jako základní pravidlo – dokládat buď očkování, nebo prodělanou nemoc. Provedený test s negativním výsledkem (ať už antigenní nebo PCR) již nestačí pro vstup do restaurace, kina, divadla, sportoviště atd.
 • Z obecných výjimek pro rozličné společenské aktivity lze zmínit výjimku pro skupiny do 20 osob některých aktivit dle mimořádného opatření.
 • Pro níže uvedené osoby však zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o:
  • i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • ii)osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • iii) osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19
   • nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:
    • a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
    • b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
    • c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů.
 • U jiných osob se PCR test pro účely prokazování se negativním testem v případě služeb a činností uvedených v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb neuznává.
  • Na okraj uvádíme, že v případě screeningového testování ve školách je možné předložit jak Ag test, tak i PCR test – pravidla se nezměnila a v případě screeningového testování ve školách jsou stejná.
   • Změnilo se pouze to, že nově nejsou nikdy propláceny antigenní testy provedené u poskytovatele zdravotních služeb; hradí se pouze PCR testy (viz níže).
 • U uznávání plného očkování a prodělané nemoci v ochranné lhůtě se nic nemění.

Zdroj: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informaci-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-listopadu-2021/