Obce žádají 131 milionů korun na podporu

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo 30. března 2017 výzvu Inkluzivní vzdělávání pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Zaregistrováno bylo 9 žádostí o podporu za 131 milionů korun, tedy za více než polovinu stanovené 250 milionové alokace výzvy.

Tato výzva byla určena obcím či svazkům obcí, které jsou zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Cílem výzvy bylo přispět v takovýchto lokalitách ke zlepšení inkluzivního vzdělávání a napomoci obcím v roli koordinátora při řešení této problematiky. Obce mohou díky dotacím například realizovat studijní stáže nebo organizovat semináře a osvětové aktivity pro veřejnost. Dále mohou podporovat mateřské, základní i střední školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání při zavádění a realizaci individuální integrace.

Klíčovou cílovou skupinou této výzvy jsou žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí. „Konkrétně se díky realizovaným projektům podpoří nástup těchto dětí do mateřských škol. Hlavním cílem podpory žáků je to, aby byli ve škole úspěšní a vzdělání neukončovali předčasně,“ dodává Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Povinné aktivity projektů

- Řízení projektu
- Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání
- Předškolní vzdělávání
- Prevence školní neúspěšnosti

Žádosti o podporu v číslech

Celkem 8 obcí podalo v termínu od 30. března 2016 do 30. března 2017 žádosti o podporu za více než 131 milionů korun. Požadované finanční prostředky dosahují na více než polovinu plánované 250 milionové alokace výzvy.

Zájemci o dotace z této oblasti mohou své žádosti až do 11. prosince 2017 podávat také do navazující výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám). Více informací o obou výzvách naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Zdroj