O vývojové dysfázii versus opožděném vývoji řeči v novém podcastu Zapojme všechny

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak se vyvíjí řeč? V kolika letech by mělo dítě jak mluvit? A jaký je rozdíl mezi opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií? V novém podcastu Zapojme všechny nám logopedka Martina Křivkováodpovídá nejen na tyto otázky, ale dozvíte se i řadu dalších informací o vývojové dysfázii i o tom, že poruchy řeči neznamenají jen problémy s výslovností, ale že postihují i další jazykové roviny.

Pro určení jakéhokoli handicapu či vady řeči i práci s nimi je klíčová znalost zdravého vývoje řeči. Jak se tedy řeč u dítěte obvykle vyvíjí? Pasivní slovní zásobu rozvíjí dítě již před 1. rokem, v jeho průběhu objevuje hru s mluvidly, broukání, žvatlání. Kolem 1. roku věku děti začínají zvukově označovat osoby (členy rodiny) anebo konkrétní věci. Jedná se však o izolovaná slova. do asi roku a půl proto převládají v komunikaci dětí gesta. Zhruba kolem 2. roku začne dítě označení členů rodiny propojovat s citoslovci, čímž vznikají první jednoduché věty typu „mama ham“, „tata pápá“.

A jak postupně přibírá slova a jaké slovní druhy? Jak a kdy začne vytvářet věty? Kdy se jedná o opožděný vývoj řeči a kdy je to vývojová dysfázie a co to je, se dozvíte v 20. podcastu na webu Zapojmevšechny.cz, v textu k němu najdete vše přehledně sepsané, plus další tipy a i přílohu Logopedický deník.

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme vždy jednou za 2 až 3 týdny. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.

Zdroj: NPI ČR

Řízení školy online