O šablony pro mateřské a základní školy byl velký zájem

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzev bylo podpořit mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností. Šablony pomohou školám lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školní asistenty, školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, případně chůvy (pouze v mateřských školách). Důležitými oblastmi podpory byly také usnadnění přechodu z mateřské do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem).  

„Více než 75% mateřských a základních škol v České republice předložilo svou žádost o podporu do první vlny výzev na šablony pro MŠ a ZŠ. Podotýkám, že finanční prostředky v těchto výzvách putují přímo do českých škol, pokrývají aktuální potřeby regionálního školství a vedou tak k jeho zkvalitňování. Druhou vlnu šablon se chystáme spustit přibližně za půl roku,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. Ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ bylo připraveno celkem 4,5 miliardy korun. Objem předložených žádostí o podporu činí téměř 3,5 miliardy korun. O tyto prostředky žádá celkem 5 562 MŠ a ZŠ, z toho 3 522 již obdrželo právní akt a aktuálně realizují své projekty. Téměř 40% všech mateřských a základních škol v České republice již obdrželo první zálohovou platbu. 

Řízení školy online

O jaké šablony byl největší zájem?

Celkem 1 757 mateřských škol si ve své žádosti o podporu zvolilo v šablonách školního asistenta
a 1 232 pak chůvu. Mimo tyto šablony spojené s personálními náklady byl také velký zájem o šablony zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské (1 577) a matematické (1 441) pregramotnosti. Celkem 1 626 mateřských škol projevilo zájem o sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv a 1 736 mateřských škol o odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí.

Co se týče základních škol, zde byl u personálních šablon opět největší zájem o školního asistenta (1 282) a dále o speciálního pedagoga (606). V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků byl stejně jako u mateřských škol největší zájem o šablony zaměřené na čtenářskou (1 164) a matematickou (1 069) gramotnost. Mezi dalšími šablonami projevily základní školy výrazný zájem o oblast doučování žáků ohrožených neúspěchem (2 149), klubů zábavné logiky a deskových her (1 867) a čtenářských klubů (1 724).

Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj