NÚV informuje školy o nové možnosti, jak financovat své projekty na rozvoj odborného vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Přihlašovat lze projekty v rozsahu tří až pěti let, a to na období 2018 až 2028

Další příležitost získat finanční prostředky pro realizaci vzdělávacích priorit nabízí školám – vedle strukturálních fondů a programů EU – dánská nadace The Velux Foundations. Nadace se zaměřuje na podporu zlepšování kvality odborného vzdělávání a odborné praxe mladých lidí ve střední a východní Evropě. Její iniciativa pro roky 2018 a 2028 cílí kromě České republiky na Polsko, Slovensko a Maďarsko.

 Školy se mohou ucházet o finance z celkem tří oblastí. První jsou projekty mobility pro studenty, učitele, vedoucí pracovníky a další osoby, jež mají podstatný vliv na obsah a strukturu vzdělávacích programů a na jejich další směřování. Druhou jsou modelové projekty, jež mají

z hlediska zlepšení systému odborného vzdělávání zvláštní význam a týkají se mimo jiné učení na pracovišti, uznávání již získaného vzdělání nebo tzv. měkkých dovedností. Třetí sférou podpory jsou projekty rozvíjející počáteční vzdělávání a přípravu na povolání na středních odborných učilištích. Zde je pozornost zaměřena na ohrožené mladé lidi, jimž může vzdělávací podpora ulehčit start do života.

Komunikace je povinně v angličtině, kofinancování není nutné

Projekt by měl přinést praktické, užitečné a kvalitní výstupy na podporu odborného vzdělávání. Měl by vycházet z potřeb regionu a cílové skupiny a přímo zapojovat mladé lidi do projektových aktivit.

Nadace upřednostňuje delší, tří až pětileté projekty, zhruba v objemu 0,5 až 2 miliony eur. Finanční spoluúčast přitom není nutná. Nadace hradí všechny náklady spojené s projektem, vyjma DPH, a to včetně auditů a kontrol v průběhu projektu.

Přihlášky nejsou časově omezeny, podávají se v anglickém jazyce a v rozsahu max. 5 stran, nejdůležitější je desetiřádkové shrnutí. Další informace o grantové strategii a pokyny k vypracování žádosti o grant jsou k dispozici online: www.veluxfoundations.dk.


Introduction

Getting started with your application

 

Zdroj: http://www.nuv.cz/velux-nadace