NPI ČR se zapojuje do Evropského týdne odborných dovedností

Vydáno: 5 minut čtení

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) se v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020 účastní významné akce, Evropského týdne odborných dovedností, jejímž cílem je zvýšit povědomí a vůbec atraktivitu odborného vzdělávání. NPI ČR se do události, kterou iniciovala Evropská komise, zapojuje coby partner pořádající mj. webináře nebo internetové kampaně.

Stěžejním tématem NPI ČR v týdnu odborných dovedností je především kvalita odborného vzdělávání. Ukazuje se totiž stále jasněji, že bez kvalitního odborného základu pracovníků nemůže fungovat v mnoha oblastech skloňovaný průmysl 4.0, jehož aplikace představuje v globalizovaném světě jednu z hlavních podmínek ekonomického a společenského rozvoje.

Absolventi: požadavky českých zaměstnavatelů

Kvalitní odborná příprava stojí podle názoru odborníků Národního pedagogického institutu České republiky na získávání odborných znalostí a osvojování dovedností v širších souvislostech za užití nejnovějších technologií. Mladí lidé jsou v současné době velmi digitálně gramotní, mají schopnosti pracovat s daty a orientovat se ve virtuálním prostředí.

Neméně důležité jsou ale také další faktory, mezi které se řadí týmová práce, znalost cizích jazyků, zvídavost či podnikavost. A právě zde vidí většina zaměstnavatelů u absolventů nedostatky. „Cílem našeho Institutu je nastavit a otestovat standard kvality a podmínek praktického vyučování na pracovištích. Přispějeme tak k oboustranně výhodné spolupráci škol a firem. Akcentujeme i další možnosti, včetně tzv. testbedů, tedy platforem používaných ve výzkumných centrech k testování nových technologických řešení,“ vysvětluje Matěj Bulant, ředitel odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání NPI ČR.

I proto Institut v létě 2020 navázal partnerství s Národním centrem průmyslu 4.0 a začal se zabývat komunikací o dovednostech a kvalifikacích pro tuto rychle se rozvíjející oblast. Činnosti NPI ČR proto zahrnují diskusi nejen o tom, co mají absolventi umět a v čem jim má pomoci škola, ale také, jak má celý systém odborného vzdělávání ideálně vypadat.

Co NPI ČR v Evropském týdnu odborných dovedností nabídne:

  • Webináře o kvalitě v odborném vzdělávání a o podpoře tzv. flexibilních vzdělávacích cest. Jedním z nástrojů jejich podpory je modularizace, která umožňuje pružněji reagovat na aktuální vývoj oboru a potřeby trhu.
  • Informace týkající se dokladů Europassu o středoškolské kvalifikaci a dobrovolnické praxi.
  • Učitelé se dozvědí o informačním systému pro inovaci vzdělávacích programů a firmy a odborné školy zase dostanou praktický návod pro vzájemnou kvalitní a efektivní spolupráci.

Odborné vzdělávání: jistota práce a dobrého výdělku

Evropský týden odborných dovedností je příležitostí ukázat, že odborné vzdělávání má význam pro celou společnost. Potvrzuje to ambasador pro Evropský týden odborných dovedností za ČR Libor Witassek: „Mým cílem je propagovat odborné vzdělávání jako chytrou cestu k budoucí prosperitě a jistému zaměstnání s dobrým výdělkem. Ekonomika se mění rychle, doslova před očima, masivní digitalizace či cirkulární ekonomika jsou tématy, která se nevyhýbají ani vzdělávacímu sektoru a která lze bez nadsázky označit za obrovské podnikatelské příležitosti,“ říká Witassek s tím, že pandemie covid-19 tyto trendy dramaticky urychluje.

Kontakt pro média: Lucie Šnajdrová, PR mezinárodních aktivit a sítí Europass, EQF, EQAVET, ReferNet (605 210 593, lucie.snajdrova@npi.cz)

Vybrané statistické údaje pro využití

1) Odborné vzdělávání a příprava v ČR a v Evropě  

2) Uplatnění absolventů v ČR a Evropě

  • 60 % absolventů odborných škol v rámci Evropy nalezne první dlouhodobé zaměstnání do měsíce od ukončení studia, 80 % pak po šesti měsících (2018). Zdroj: A quick guide to EU action on vocational education and training
  • Podle šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce získalo v České republice asi 87 % vyučených a 70 % maturantů první zaměstnání do tří měsíců od ukončení studia, dalších 9 % vyučených a 13 % maturantů s odstupem tří až šesti měsíců od ukončení studia na střední škole a přibližně 4 % vyučených a 17 % absolventů maturitních oborů si našlo zaměstnání až po více než šesti měsících. Jedná se o absolventy z roku 2015. (Zdroj a více informací: Chamoutová D., Kleňha D., Koucký J., Trhlíková J., Úlovec M., Vojtěch J.: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018. Praha: NÚV, 2019. ISBN: 978-80-7481-233-0. Dostupné zde).

Zdroj: NPI ČR