NPI ČR připravuje na druhé pololetí roku 2020 zajímavé akce

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) plánuje uspořádat v následujících měsících řadu konferencí, celostátních setkání a seminářů. Přinášíme vám přehled významných akcí k různým tématům, které proběhnou v období od srpna do prosince letošního roku.

Na sklonku prázdnin, v srpnu, se uskuteční konference systémového projektu známého pod názvem Podpora práce učitelů (PPUČ) a dvě oblíbené T-expedice pro zvídavé žáky a studenty v oblasti přírodních a technických disciplín, které organizuje oddělení mládeže a podpory nadání. Rozvoj sebepoznání, osobních kvalit či prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností pedagogů bude tentýž měsíc tématem akce krajského pracoviště NPI ČR České Budějovice – Prázdniny trochu jinak.

Řízení školy onlineZačátek školního roku bude patřit čtvrtému Celostátnímu setkání národních skupin garantů péče o nadání či konferenci tanečních oborů ZUŠ – Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění. Všichni, kteří se zabývají problematikou propojování formálního a neformálního vzdělávání, se mohou těšit na celostátní setkání tvůrců vzdělávacích programů, na němž se budou mimo jiné sdílet příklady dobré praxe v dané oblasti.

Říjnový program akcí NPI ČR naplní vyhlášení výsledků 9. ročníku a předání cen soutěžní přehlídky DOMINO nebo Konference vzdělání pro budoucnost 2020, již NPI ČR pořádá společně s organizací Mensa ČR. Za zmínku také stojí každoroční konference na téma podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi/žáky cizinci.

Doslova nabitý akcemi bude listopad 2020. Uskuteční se mimo jiné Celostátní konference projektu Podpora krajského akčního plánování, nadregionální Motivační setkání vyučujících cizích jazyků, Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů, Mezinárodní konference cizích jazyků nebo již 9. mezinárodní konference k problematice digitálních technologií ve výuce a jak je prakticky využívat ve školách.

Pokud jde o závěr roku, Národní pedagogický institut České republiky má zatím potvrzené dvě akce – předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského vybraným středoškolským studentům z ČR a Ocenění účastníků mezinárodních soutěží a předmětových olympiád ministrem školství.

Přehled významných akcí NPI ČR naleznete zde. 

 

 

Zdroj: Aktualita NPI ČR

Další aktuality