Novým ředitelem NÚV se stane Lubomír Martinec

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se po seznámení s výsledky konkursního řízení rozhodl jmenovat s účinností od 1. 5. 2018 novým ředitelem Národního ústavu pro vzdělávání Mgr. Lubomíra Martince.  Do konkursního řízení se přihlásili celkem 4 uchazeči.

Mgr. Lubomír Martinec pracuje v oblasti vzdělávání od roku 1990.  Dříve působil v Ústavu pro informace ve vzdělávání, České školní inspekci a od roku 2015 je zaměstnancem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde v současné době zastává pozici zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání.

Od nového ředitele Národního ústavu pro vzdělávání očekávám zásadní změny v oblasti zvýšení efektivity řízení organizace a naplňování evropských projektů, které má Národní ústav pro vzdělávání ve své gesci. Lubomír Martinec bude mít za úkol také nově koncipovat spolupráci mezi NÚV a ministerstvem,“ říká k výběru ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/novym-reditelem-nuv-se-stane-lubomir-martinec