Nový podcast k výuce jazyka u krajanských komunit

Vydáno: 1 minuta čtení

Trojdílný podcast formou rozhovorů v angličtině probírá situaci a výzvy spojené s výukou mateřského/zděděného jazyka u krajanské komunity v případě Česka, Polska a Maďarska.

Podcast vnikl ve spolupráci univerzit ze tří zmíněných zemí, konkrétně v Česku z grantového programu Univerzity Karlovy. Český díl podcastu vytvořily Marie Boccou Kestřánková a Iva Hubáčková z Filozofické fakulty UK a nabízí v něm kritický pohled na problematiku výuky zděděného jazyka u české krajanské komunity.

Mezi hlavními výzvami je zmíněna např. absence specifických učebních osnov pro české školy v zahraničí, které by sloužily jako důležité vodítko nejen pro školy v zahraničí, ale i pro ty kmenové v ČR při uznávání vzdělání a rozdílových zkoušek. Podcast oceňuje podpůrné kroky státu v oblasti (mimo jiné finanční podpora smluvních škol, vysílání lektorů a učitelů českého jazyka do zahraničí atd.), nicméně upozorňuje na potřebu pracovat na ucelené systémové podpoře výuky českého jazyka v diaspoře.  

Celý podcast si můžete poslechnout na Youtube a Soundcloud.

 

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/novy_podcast_k_vyuce_jazyka_u.html; https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/podcasty-tykajici-se-ceske-diaspory-vzdelavani-zaku-s