Noví profesoři převzali v Karolinu jmenovací dekrety

Vydáno: 10 minut čtení

Ve Velké aule pražského Karolina dnes převzalo jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 52 nových profesorek a profesorů. Profesory jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

„Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím ke špičkové pedagogické práci a výjimečné práci vědecké, výzkumné nebo umělecké. S tímto nejvyšším vědecko-pedagogickým titulem se ale pojí také velká zodpovědnost. Právě vy, nově jmenované profesorky a profesoři, budete nositeli garance kvality vysokých škol ve vědě i ve výuce. Do značné míry ale budete i garanti veřejného a etického závazku vysokých škol jako center svobodného a kritického myšlení,“ uvedl ve svém projevu ministr Plaga.

SEZNAM NOVĚ JMENOVANÝCH PROFESOREK A PROFESORŮ

1doc. MUDr. Ludmila BOUDOVÁ, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, Šiklův ústav patologie Lékařské fakulty UK v Plzni


2. doc. MUDr. Mgr. Alan BULAVA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, Oddělení arytmologie a kardiostimulace


3. doc. Ing. Filip BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie


4. doc. Mgr. Oldřich BUREŠ, Ph.D., M. A.
pro obor: Mezinárodní politické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Metropolitní univerzita Praha, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Centrum bezpečnosti, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahů, Člověk v tísni, o.p.s.


5.  doc. Ing. Patrik BURG, Ph.D.
pro obor: Zahradnictví
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky


6. doc. RNDr. Ing. Michal ČERNÝ, Ph.D.
pro obor: Ekonometrie a operační výzkum
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonometrie, Unicorn College, s.r.o. 


7. doc. Mgr. Viktor ČERNÝ, Dr.
pro obor: Antropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Archeologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 


8. doc. Mgr. Jakub ČÍŽEK, Ph.D.
pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky nízkých teplot


9. doc. Mgr. Jiří DRÁBEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav molekulární a transplantační medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc


10.  doc. MgA. Dušan FOLTÝN
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
působí: Ostravská univerzita, Fakulta umění


11. doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc


12. doc. MUDr. Jarmila HEISSIGEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Oční lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Oční klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta


13. doc. Dr. Ing. Radovan HYNEK
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav biochemie a mikrobiologie


14. doc. RNDr. Vladislav CHRASTNÝ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná a krajinná ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra geoenvironmentálních věd


15. doc. Ing. Roman JAMBOR, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a anorganické chemie


16. doc. Ing. arch. Jan JEHLÍK
pro obor: Urbanismus a územní plánování
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav urbanismu


17. doc. MUDr. Přemysl JIRUŠKA, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie a patofyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení vývojové epileptologie


18.  doc. Ing. Pavel KARBAN, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra teoretické elektrotechniky, Regionální inovační centrum elektrotechniky


19. doc. RNDr. Alice KELEMENOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradce Králové
působí: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky


20.  doc. PhDr. Pavel KLADIWA, Ph.D.
pro obor: České a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity
působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta


21. doc. RNDr. Jitka KLIMEŠOVÁ, CSc.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Botanický ústav AV ČR


22. doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky


23. doc. Ing. arch. Miloš KOPŘIVA
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury


24. doc. PhDr. Pavel Otmar KRAFL, Ph.D.
pro obor: České a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradce Králové
působí: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie, Historický ústav AV ČR


25. doc. RNDr. Pavel KRTOUŠ, Ph.D.
pro obor: Fyzika – teoretická fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav teoretické fyziky 


26. doc. RNDr. Přemysl LUBAL, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie


27doc. Ing. Luděk MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Technická kybernetika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Nové technologie pro informační společnost


28. doc. Ing. Miroslav MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Technika a mechanizace zemědělství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra materiálu a strojírenské technologie


29. doc. Mgr. Dominik MUNZAR, Dr.
pro obor: Fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky kondenzovaných látek


30. doc. RNDr. Ivan NĚMEC, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie


31. doc. MVDr. Leoš PAVLATA, Ph.D.
pro obor: Výživa a krmení hospodářských zvířat
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav výživy zvířat a pícninářství


32. doc. RNDr. Jan PEŘINA, Ph.D.
pro obor: Fyzika - kvantová optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Fyzikální ústav AV ČR, Společná laboratoř optiky


33. doc. Mgr. Milan POLÁK
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
působí: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta


34. doc. RNDr. Zbyněk PROKOP, Ph.D.
pro obor: Chemie životního prostředí
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu


35. doc. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra výchovné dramatiky


36. doc. RNDr. František SEDLÁČEK, CSc.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie


37. doc. Ing. Jiří SKLÁDANKA, Ph.D.
pro obor: Speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Ústav výživy zvířat a pícninářství


38. doc. MUDr. Jiří SLÁMA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


39. doc. MgA. Vladimír SMUTNÝ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením kamera
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra kamery


40. doc. akademický architekt Vladimír SOUKENKA
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury


41. doc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění se zaměřením Režie činoherního divadla
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta


42. doc. MUDr. Zbyněk STRAŇÁK, CSc.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Ústav pro péči o matku a dítě


43. doc. Ing. Roman STUPKA, CSc.
pro obor: Speciální zootechnika
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra speciální zootechniky


44. doc. Mgr. Petr SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Buněčná a vývojová biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Ústav molekulární genetiky AV ČR


45. doc. RNDr. Omar ŠERÝ, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie


46. doc. PharmDr. Tomáš ŠIMŮNEK, Ph.D.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biochemických věd


47. doc. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra produkce, ArcoDiva management


48. doc. Dr. Ing. Milada ŠŤASTNÁ
pro obor: Aplikovaná a krajinná ekologie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie


49. doc. MgA. Helena TŘEŠTÍKOVÁ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením dokumentární tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra dokumentární tvorby


50. doc. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD.
pro obor: Výtvarná výchova - teorie a tvorba
na návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
působí: Univerzita Mateje Bela, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej kultury


51. doc. RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení, Ústav NTC ZČU, odbor Modelování deformačních a dynamických procesů


52. doc. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D.
pro obor: Elektronika a sdělovací technika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra telekomunikační technik

Zdroj