Novela zákona o pedagogických pracovnících (ZPP) od září 2023 / ledna 2024

Vydáno: 2 minuty čtení

Zásadní změny, důležitá upozornění, výklad - neustále doplňováno.

Novela zákona o pedagogických pracovnících je účinná od 1. září 2023, popř. některé body od ledna 2024. 

Zásadní změny

  • adaptační období - učiteli, který od 1. 1. 2022 vykonává zaměstnání učitele poprvé, bude určena odpovídající délka adaptačního období a bude mu přidělen uvádějící učitel. 
  • ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele - zakotvení pozice a specifikace činnosti,
  • garance platů učitelů - výše finančních prostředků určených na platy učitelů bude nově v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele odpovídat nejméně 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.   

 Z odborných rad a informací ve formě Pracovních situací 

Z aktualit Řízení školy

Z poradny Řízení školy

Z článků časopisů redakce Řízení školy

- vyjdou v tištěné podobě na podzim 2023 a k dispozici budou i jako tzv. e-časopis zde na rizeniskoly.cz

Z legislativy uvedené na Řízení školy

 

Zdroj: Redakce Řízení školy