Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. (o pracovnělékařských službách)

Vydáno: 1 minuta čtení

Co se od 1. 1. 2023 mění pro školy?

Práce ve školách a školských zařízení byly vyřazeny z rizik ohrožení zdraví (resp. nyní z „profesních rizik“). Nově jsou tyto práce definovány jako nerizikové.

Pro zaměstnance škol a školských zařízení zařazených dle kategorizace práce v kategorii 1. a 2. jsou nově periodické prohlídky na bázi dobrovolnosti.

Výjimku tvoří práce, u nichž jsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, jak je uvedeno v příloze vyhlášky, u těchto prací je tedy nutné periodickou prohlídku provádět.

Zaměstnavatel však stále může rozhodnout, že prohlídky i u těchto nerizikových prací budou zachovány.

  • I zaměstnanec má možnost tyto prohlídky vyžadovat.
  • Náklady i nadále hradí zaměstnavatel.
  • Časová periodicita periodických prohlídek je nezměněna.
  • Vstupní pracovnělékařské prohlídky nejsou změnou dotčeny.

Zdroj: Střední článek MŠMT