Nové školy především pro malá města a obce

Vydáno: 3 minuty čtení

Dvacet projektů s celkovou dotací téměř 300 milionů korun se v letech 2017 a 2018 uskuteční díky příslušnému programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kapacita mateřských škol bude zvýšena o devět tříd pro 249 dětí, u základních škol vzroste počet o 31 učeben pro 628 žáků.

„Vycházíme z toho, že mateřské školy a základní školy jsou přirozenou a nepostradatelnou součástí obcí a jejich svazků a spoluvytváří pocit domova a vztah občanů k jejich obci,“ uvedla k tomu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Poznamenala také, že program slouží i k doplnění či zlepšení vybavenosti menších satelitních obcí u velkých měst.

Program pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol je plánován na roky 2014 až 2021. Výše zmíněné výsledky zajistila 4. výzva v jeho rámci. Celkově v ní bylo předloženo 48 projektů, osm z nich bylo nutné vyřadit z formálních důvodů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou již hotová, a to v rekordním čase. Ministerstvo bude usilovat o navýšení investičních prostředků pro mateřské a základní projekty ještě v tomto roce, neboť má k dispozici řadu kvalitních projektů.

Nejvyšší dotace získaly projekty novostavby mateřské školy v pražských Hostavicích a základní školy v Radonicích (Středočeský kraj). V obou případech jde o 30 milionů korun, přičemž celkové náklady jsou mírně vyšší než 45 milionů korun. Nejvíce podpořených projektů bylo ze Středních Čech, okrajových částí Prahy a také z Jižních Čech a Vysočiny.

Od zahájení Programu, jehož celkový dotační objem je 1,5 miliardy korun, bylo dosud zajištěno financování 83 investičních akcí. Díky nim již vzniklo nebo vznikne 60 nových tříd v mateřských školách s kapacitou 1424 dětí a 119 učeben základních škol pro 2 914 žáků.

 „Nyní se soustřeďujeme na velmi dynamickou přípravu další, již páté výzvy v rámci Programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol. Podporu budeme cílit na místa, kde přetrvává nedostatek míst ve školách. Průběžně také komunikuje se Svazem měst a obcí a se Sdružením místních samospráv,“uvedla ministryně.  Současně probíhá dotační program pro nejpostiženější oblasti v okolí Prahy v celkovém objemu 1,6 mld. Kč, díky kterému vznikne 115 kmenových učeben a 3400 míst pro žáky.

Upravený RVP PV včetně Opatření ministryně školství je zveřejněn ZDE

Informace ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let jsou zveřejněny ZDE

Výzva k předložení žádostí ZDE