Nové povinnosti ředitele školy spojené s maturitní zkouškou v jarním zkušebním období 2020 a závěrečnou zkouškou ve školním roce 2019/2020

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsou následující:

  • Vymezení skupiny žáků, kteří mohou konat maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku;
  • Vymezení okruhu žáků, kteří v rámci vykonání zkoušky náhradním způsobem vykonají zkoušku úspěšně;
  • Umožnění žákovi komisionálního přezkoušení před hodnocením zkoušky;
  • Určení předmětů a vysvědčení, ze kterých bude vycházet vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky náhradním způsobem; případné přijetí přihlášky k maturitní zkoušce konané „standardně“ dle školského zákona.
Nové oprávnění ředitele školy spočívá ve stanovení náhradního způsobu konání a hodnocení maturitní zkoušky ve formě maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí a praktické maturitní zkoušky závěrečné zkoušky.
Při plánování jednotlivých činností a určení jejich konkrétních termínů je důležité, aby ředitel školy důsledně sledoval, v jakých „časových jednotkách“ se počítá každá jednotlivá lhůta – zda se počítá v kalendářních, nebo pracovních dnech.
 

Blíže k jednotlivým bodům zde - Pracovní situace

Zdroj: Pro redakci Řízení školy PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.