Nové Nagano? Musíme investovat do mládeže

Vydáno: 8 minut čtení

Počet klubů v žákovských soutěžích vzrostl za posledních sedm let téměř o třetinu. Pro český hokej je to vynikající zpráva, předtím se totiž jeho mládežnická základna snižovala. I proto se Český svaz ledního hokeje (ČSLH) začal na nábor dětí více zaměřovat a s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spustil projekty, které přivádějí rodiče s dětmi na zimní stadiony.

Jedním ze zásadních programů na podporu náboru mládeže se stal čtyřletý rozvojový projekt ČSLH s názvem Pojď hrát hokej. Jeho součástí je i tzv. Týden hokeje, díky němuž si mohou děti zdarma vyzkoušet, co hokej obnáší a udělat první krůčky na ledě. „Pilotní fáze projektu se vloni na přelomu září a října zúčastnilo 25 klubů, letos v lednu jich bude již 136,“ říká prezident ČSLH Tomáš Král. „Vzhledem k úspěchu projektu a ohlasům, které máme, bude Týden hokeje pokračovat i v dalších sezónách, vždy dvakrát ročně.“

Řízení školyNa výchovu mládeže posílá hokejový svaz dvakrát více prostředků než v minulosti. „Zatímco v roce 2009 jsme na mládežnický hokej vynaložili necelých 50 milionů korun, vloni to již bylo 110 milionů. Z toho 60 milionů směřuje na výchovu mládeže v klubech a téměř 50 milionů na mládežnické reprezentace," vysvětluje Král.

Důležitou finanční injekci k podpoře dětských hokejistů poskytlo také MŠMT, které přispělo částkou 40 milionů korun, což je dvojnásobek v porovnání s rokem 2010. Přímo do hokejových klubů v loňském roce zaslalo přes 12 milionů korun, kluby za peníze nakoupily například hokejovou výzbroj a sportovní vybavení pro děti nebo přispěly na činnost a vzdělávání trenérů. Dalších 25,6 milionů korun na podporu mládeže putovalo svazu, který peníze přerozdělil, a 2,2 milionů na náborový projekt Pojď hrát hokej.

„Pokud opět chceme najít malého Jágra, Haška, Ručinského či Reichela a zopakovat Nagano 1998, musíme nejprve děti dostat na sportoviště. Je zásadní, aby svazy začaly používat dotace z MŠMT také k projektům, které přivedou rodiče s dětmi na sportoviště, pomohou jim navázat s nimi kontakt a přesvědčit je, že sport má smysl. Úspěchy projektů Pojď hrát hokej a Týden hokeje jsou ukázkou toho, že tato snaha funguje a MŠMT bude i nadále finančně podporovat svazy v náborech mládeže,“ říká náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Simona Kratochvílová.

ČSLH a MŠMT svou aktivitou navíc začaly finančně odlehčovat rodičům malých hokejistů. V rámci projektu Hokejová výstroj nejmenším poskytuje ČSLH klubům zdarma vybavení pro hokejovou mládež. Od roku 2010, kdy byl projekt zahájen, kluby obdržely výstroj pro nejmenší hokejisty v celkové hodnotě přes 65 milionů korun. „Díky příspěvku MŠMT i projektu Výstroj pro nejmenší, který zavedl ČSLH, činíme hokej dostupným sportem pro každého a finančně odlehčujeme rodičům malých hokejistů. Chceme, aby v rozhodování, zda se z 5letého kluka stane hokejová legenda, nehrály roli rodinné finance, ale především jeho talent, vůle a tvrdý trénink,“vysvětluje Kratochvílová.

Zlepšovat se začalo také postavení mládežnických trenérů. V roce 2015 vynaložil hokejový svaz v rámci projektu Trenéři do malých klubů na jejich činnost více než 7 milionů korun, v loňském roce přispělo 90 klubům také MŠMT již zmíněnou částkou ve výši 12 milionů korun a určilo, že minimálně polovina musí být vynaložena na činnost a profesionalizaci mládežnických trenérů. Počet profesionálních trenérů mládeže v klubech mimo extraligu a hlavní město vzrostl z původních 20 na 65. „Mezi jejich povinnosti patří i vedení kurzů bruslení pro mateřské a základní školy, kterými prošlo jen v loňské sezóně 8 700 dětí,“ doplnil Tomáš Král.

Hokejová mládež v číslech:

Počet klubů, obsazujících žákovské soutěže

Rok

Počet klubů

2010

109

2015

124

2016

137

 

Finance, vynaložené výhradně na hokejovou mládež

Rok

ČSLH

MŠMT

2009

50,0 milionů korun

18,3 milionů korun

2010

55,0 milionů korun

17,8 milionů korun

2016

110,0 milionů korun

40,0 milionů korun

 

Počty profesionálních trenérů mládeže v malých klubech

2015

20

2016

53

2017

65

           

O dotačních programech MŠMT

 • ·         Program II – Sportovně talentovaná mládež
  • Program určený k finanční podpoře sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6–19 či až 23 let, prostřednictvím sportovních svazů. V roce 2016 od MŠMT obdržel ČSLH v rámci tohoto projektu 25,6 milionů korun na podporu rozvoje talentu dětí a mládeže.
  • ·         Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
   • Program určený k přímé podpoře sportování dětí a mládeže ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Unikátní především v tom, že MŠMT rozděluje peníze na základě žádostí přímo výše zmíněným organizacím a ne svazům, které by peníze dále přerozdělovaly. V roce 2016 obdrželo 90 hokejových klubů napříč celou Českou republikou s členskou základnou větší než 12 tisíc dětí od MŠMT částku vyšší než 12 milionů korun. Letos se navíc v rámci tohoto programu přerozděluje 1 miliarda korun, v loňském roce byla tato částka třikrát nižší (362 milionů korun).
   • Loni mohly kluby použít dotaci na sportovní vybavení a výstroj pro pohybové aktivity dětí a mládeže, k podpoře trenérů, asistentů a pedagogů zabezpečujících pohybové aktivity dětí a mládeže. V letošním roce se možnosti užití dotace ještě rozšířily na zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže a další.
   • Program X – Projekty pro sportování veřejnosti
    • Program určený k podpoře, sportovních akcí, kampaní, testování výkonnostní úrovně a ověřování fyzické zdatnosti veřejnosti v oblasti volnočasových aktivit. Na náborový projekt ČSLH s názvem Pojď hrát hokej vyčlenilo MŠMT v roce 2016 částku ve výši 2,2 milionu korun.

 O projektech ČSLH

 • Pojď hrát hokej
  • Program Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem Českého svazu ledního hokeje, který navazuje na předchozí aktivity realizované pod tímto názvem a je zaměřen především na podporu náborů v hokejových klubech. Program má ve své nové podobě napomáhat klubům ve snaze přivést nové děti na zimní stadiony, vedle toho se však v daleko větší míře zaměřuje rovněž na komunikaci směrem k rodičům potenciálních nebo stávajících hokejistů.
  • Týden hokeje
   • Týden hokeje je série sportovních akcí v rámci programu Pojď hrát hokej pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce, při nichž mají děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a získat první hokejový zážitek. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. Projekt odstartoval v září loňského roku, kdy se do něj zapojilo 25 klubů a 800 dětí, od 23. do 29. 1. 2017 proběhne další Týden hokeje, do kterého je již přihlášeno 136 klubů napříč Českou republikou.
   • Výstroj pro nejmenší
    • Od roku 2010 distribuuje ČSLH v rámci projektu Hokejová výstroj nejmenším klubům po celé České republice zdarma výstroj pro hokejovou mládež. Celkem již kluby obdržely výstroj pro nejmenší hokejisty (brusle, hokejky, helmy, chrániče, rukavice, kalhoty, brankářské betony, lapačky, vyrážečky) v hodnotě přes 65 milionů korun.
    • Trenéři do malých klubů
     • Cílem projektu Trenéři do malých klubů je profesionalizace mládežnických trenérů v menších oddílech. Profesionálních trenérů mládeže, financovaných prostřednictvím ČSLH, aktuálně působí 65, dotace na projekt činila v roce 2015 více než 7 miliónů korun. Profesionální trenéři pracují s dětmi na plný úvazek a vedle náborů se jako hlavní trenéři věnují metodickému vedení kolegů, trénují některé z mládežnických družstev, zajišťují kurzy bruslení a na starosti mají i komunikaci s rodiči.

 

Kontakty pro média:

 

ČSLH                                                  MŠMT

PhDr. Zdeněk Zikmund                          Mgr. Katarína Železná

tel.: 725 936 035                                   tel.: 732 317 900

e-mail: zikmund@czehockey.cz             e-mail: katarina.zelezna@msmt.cz

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/nove-nagano-musime-investovat-do-mladeze