Nové metodiky pro učitele k rozvoji sociálně-emočních dovedností aneb učíme žáky pečovat o svůj wellbeing

Vydáno: 2 minuty čtení

Důraz na duševní zdraví a wellbeing se do školní výuky dostává velkou revizí Rámcových vzdělávacích programů. Žáci by se nově ve školních lavicích měli naučit, jak pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat nebo řešit problémy a v neposlední řadě, jak zvládat stres a vyhledat pomoc. Učitelé musí najít vhodný způsob, jak k těmto tématům ve svých hodinách přistoupit. Pomoci jim může nová metodika socio-emočního učení Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience (RRRR), kterou řináší organizace SOFA.

Čtyřmi “R” k rozvoji socio-emočních dovedností

Soubor RRRR je unikátní především v tom, že pokrývá celé základní i střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy Rámcových vzdělávacích programů (RVP). V návaznosti na nově připravované RVP budou části metodik aktualizovány.

Obsahuje 8 tematických oblastí, které žáci postupně rozvíjejí: 

  • emoční gramotnost
  • silné stránky osobnosti
  • zvládání náročných situací
  • řešení problémů
  • zvládání stresu
  • vyhledání pomoci
  • gender a identita
  • pozitivní vztahy

Každá oblast obsahuje aktivity, které vycházejí ze zážitkové pedagogiky. Učení probíhá prostřednictvím hraní rolí, diskuzí nad modelovými situacemi nebo práce s daty. Aktivity lze zařadit téměř do všech předmětů a učitel má k dispozici nejen teoretická východiska, vzdělávací cíle a popis postupu, ale i zajímavé tipy a doporučení pro rozšiřující aktivity či přesah mimo školu. Součástí jsou i pracovní listy pro žáky a otázky pro reflexi aktivit.

Metodiky jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma ke stažení na webu SOFA: Metodiky RRRR - Society for all. Práce s metodikou je intuitivní, ale učitelé si ji můžou vyzkoušet v praxi v rámci zážitkového školení Akademie SOFA.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 17. ledna 2024, Society for All (SOFA)