Nová příležitost pro mateřské školy a jejich zahrady

Vydáno: 3 minuty čtení

 O grant ve výši až 800 tisíc korun a odbornou konzultační podporu mohou ode dneška až do konce března příštího roku žádat školky z Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského kraje a z Prahy. Nadace Proměny Karla Komárka a její grantový program Zahrada hrou nabízejí pomoc při obnově nebo založení školní zahrady, která bude zdravě a všestranně rozvíjet děti. 

Řízení školy online„V předškolním věku jsou děti otevřené všemu novému, učí se hrou a napodobováním dospělých, formují si vztah k okolnímu světu, objevují své schopnosti. Dnešní doba ale výrazně omezuje možnosti, kde se takto mohou rozvíjet zcela svobodně. My vidíme obrovskou příležitost právě ve školních zahradách – tedy v prostředí, kde se děti pohybují téměř denně,“ vysvětluje Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka.
Hlavním smyslem programu Zahrada hrou je vytvářet u škol podnětné prostředí, které dětem nabídne vhodné podmínky pro všestranný rozvoj a stane se tak užitečným pomocníkem pro pedagogy i rodiče. Už samotná proměna zahrady je součástí vzdělávacího procesu. Do projektu se zapojují všichni od zástupců škol, přes děti a jejich rodiče po další lidi z místní komunity. Děti se přirozeně stávají součástí této komunity, a často se tak vůbec poprvé setkávají s principy, na nichž je založeno i fungování veřejného prostoru a občanské společnosti.
Aktuální grantové výzvy Zahrada hrou se mohou zúčastnit mateřské školy, které se nacházejí v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji nebo na území hlavního města Prahy. Na základě tříkolového hodnocení nadace vybere pět školek, mezi něž rozdělí 4 miliony Kč. Nadační příspěvek je určen na přípravu projektu, zpracování projektové dokumentace i úpravy zahrady.
Finanční spoluúčast škol na projektech není podmínkou. Využití dalších zdrojů, například formou spolupráce s partnery v rámci místní komunity, se zřizovatelem nebo s dobrovolníky, ale patří mezi kladně hodnocená kritéria. Mimoto vytváří předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj školní zahrady. Součástí odborné podpory poskytované školám spolu s grantem jsou společné semináře, individuální konzultace i bezplatné čerpání z ostatní nabídky nadačního vzdělávacího programu.

Podrobné podmínky jsou spolu se žádostí dostupné na webu nadace. Žádosti je možné podávat do konce března 2018.

Užitečné informace pro žadatele nadace přinese na únorové konferenci Zahrada hrou 2018. Školkám vedle toho nabízí řadu volně dostupných inspiračních zdrojů, z nichž mohou čerpat. Jedním z nich je tematický webový portál www.promenyproskoly.cz.

Zdroj: tisková zpráva Nadace Proměny Karla Komárka
Ilustrační foto: zahrada MŠ se speciální péčí Arabská na Praze 6 (archiv nadace)