Nová metodika zlepší výuku neslyšících

Vydáno: 2 minuty čtení

Rodí se nová, obsáhlá metodika, která vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením. Materiál je v češtině i v českém znakovém jazyce, je přístupný on-line a mohou ho využívat učitelé v běžných i ve speciálních školách, rodiče nebo studenti. Ve spolupráci s komunitou neslyšících, učiteli a odborníky z vysokých škol ji připravil Národní ústav pro vzdělávání.

„Jedná se o historicky první a unikátní materiál svého druhu, který je vytvořen na míru přímo neslyšícím žákům,“ zdůrazňuje Petr Vysuček z Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. „Je možné jej číst v češtině anebo sledovat v českém znakovém jazyce, a to zcela rovnocenně. To je důležité i pro neslyšící pedagogy, kteří preferují v komunikaci český znakový jazyk,“ uvádí Petr Vysuček.

Publikace Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením je nyní zveřejněna na Metodickém portálu RVP.CZ a popisuje přístupy k jazykovému vzdělávání předškoláků a dětí na prvním stupni ZŠ, typy učebních materiálů, aktuální školskou legislativu a také doporučení pro spolupráci slyšících a neslyšících pedagogů.

Výuka českého jazyka je pro děti se sluchovým postižením klíčovým bodem jejich vzdělávání. Pro některé děti je totiž prvním jazykem, který se učí, nikoli český jazyk, ale znaková řeč. Český jazyk je pak pro ně druhým jazykem na úrovni cizího.

„Další část publikace bude praktičtěji zaměřena. Počítáme rovněž s vytvořením sady pracovních listů a v plánu je také lektorský kurz pro učitele,“ vysvětluje Lubomír Martinec, ředitel Národního ústavu pro vzdělávání.

Publikace je vhodná pro pedagogy v běžných a speciálních školách, ale také pro pracovníky speciálně pedagogických center, rodiče dětí se sluchovým postižením nebo studenty pedagogických fakult vysokých škol.

Součástí tiskové zprávy je vyjádření Petra Vysučka v českém znakovém jazyce.

 

Zdroj: Tisková zpráva NÚV ze dne 27. 11. 2018

Další aktuality