Nová diagnostická baterie PorTex pro hodnocení čtenářských dovedností

Vydáno: 1 minuta čtení

Kolektiv autorek katedry psychologie připravil pro poradenské pracovníky novou diagnostickou baterii pro žáky 1. stupně ZŠ s názvem PorTex. 

I když má baterie těžiště v porozumění textům, poskytuje oporu pro komplexní diagnostiku předpokladů, samotných čtenářských dovedností, ale i environmentálních vlivů. Zahrnuje jazykové testy (fonologické uvědomění, opakování pseudoslov, jazykové uvědomování), testy rychlého čtení (čtení slov, čtení pseudoslov), testy porozumění (poslech s porozuměním, hlasité čtení s porozuměním, tiché čtení s porozuměním, doplňování slov do komplexního textu), dotazník sebehodnocení čtení, dotazník pro učitele, dotazník pro rodiče pro žáky. Je vhodná pro všechny skupiny problémových čtenářů – jak pro diagnostiku ve školních poradenských pracovištích, tak pro školská poradenská zařízení.  

Pro osvojení si dovedností práce s testovou baterií byl akreditován kurz v rámci DVPP (MŠMT). Účastníci dvoudenního školení v rozsahu 16 hodin obdrží testovou baterii, přístup k elektronickým dokumentům a přístup k tabletové aplikaci, která umožňuje pohodlné zadávání i vyhodnocení testů.

Informace o testové baterii na https://e-portex.cz/

Přihlášky ke školení na https://pages.pedf.cuni.cz/czv/zajmove-kurzy/nabidka-zajmovych-programu/.

 

 

Zdroj: katedra psychologie PedF UK