Normativy soukromých škol na rok 2016

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2016 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-659/2016.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. stanovit do 31. ledna 2016 normativy pro rok 2016, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.

V oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání se stanovuje normativ přímo pro každý konkrétní obor vzdělání. Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády č. 211/2010 Sb. obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělání, jsou v tomto materiálu (stejně jako v předchozích letech) stanoveny normativy pro rok 2016 pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve stávajícím školním roce (tj. ve školním roce 2015/2016) žáci a studenti skutečně vzdělávají. Pokud budou v novém školním roce v soukromých školách realizovány nové obory vzdělání (ať již z toho důvodu, že v průběhu kalendářního roku budou zařazeny nové obory vzdělání, či proto, že budou akreditovány nové vzdělávací programy), pro které nejsou stanoveny normativy, bude tato situace stejně jako v předchozích letech řešena vydáním „dodatku“ k normativům soukromých škol 2016, a to dodatečně s platností od 1. září 2016. Tyto případné dodatečně stanovené normativy budou konstruovány shodně s postupy uplatněnými v tomto materiálu. Současně od 1. září 2016 budou zveřejněny i normativy pro podpůrná opatření, která budou stanovena v prováděcí vyhlášce k § 16 školského zákona, která je nyní v projednávání v legislativním procesu.

Přehled normativů neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení, která nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, stanovených ministerstvem na rok 2016, je uveden v příloze:

text_vestnik.doc (56,00 KB)
Priloha_normativy_soukromych_skol_2016.xlsx (136,28 KB)

Podrobný popis způsobu stanovení normativů pro soukromé školství na rok 2016 je uveden v následující příloze:

zakladni_principy.docx (14,51 KB)