NIDV podporuje umělecké vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze 2 se v úterý 29. listopadu 2016 sešli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace ZUŠ ČR, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, SUŠ a České školní inspekce, aby diskutovali na aktuální téma „Podpora základních uměleckých škol“. Již čtvrté moderované diskuzní fórum uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), řešitel rezortního úkolu MŠMT „Podpora ZUŠ“.

Na 80 ředitelů základních a středních uměleckých škol, pedagogů, zástupců vysokých škol a lektorů vzdělávacích programů pro základní a střední umělecké školy, účastníků kulatého stolu k této problematice, přivítala za ministerstvo školství Zdeňka Kšírová (oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání) a náměstek ředitelky NIDV Josef Rydlo. Ve svém příspěvku zdůraznil potřebu systémové podpory škol tohoto typu a úzké spolupráce asociací v oblasti uměleckého vzdělávání. Zmínil, že v rámci OP VVV vedle již existujících šablon pro mateřské a základní školy v blízké budoucnosti  vzniknou i šablony pro ZUŠ a SUŠ. Připomněl také nedávné schválení kariérního řádu, které se dotýká všech pedagogů. O počínající spolupráci s NIDV hovořila Lenka Kaščáková z Štátneho pedagogického ústavu v Bratislavě a označila ji za velmi přínosnou pro obě strany.

Koncepci vzdělávací oblasti ZUŠ a SUŠ a letošní výstupy rezortního úkolu „Podpora ZUŠ“, který zahrnuje dva vzdělávací programy – Zkušený učitel a  Management,  představila hlavní garantka Ilona Juhásová. Ve své prezentaci upozornila na nezbytnost zvyšování digitální gramotnosti i v uměleckém vzdělávání a nastínila plánované aktivity v příštím roce.

S vlastními poznatky  a zkušenostmi z realizace vzdělávacího programu (VP) – Zkušený učitel a z pilotáže VP – Management ZUŠ se podělili lektoři Jiří Stárek, Luboš Lisner a další členové lektorského týmu. Po konferenční části kulatého stolu probíhaly v jednotlivých skupinách workshopy o plánu vzdělávacích programů pro příští rok.

A co plánuje NIDV v rámci rezortního úkolu na podporu ZUŠ v roce 2017?  Realizaci cyklického vzdělávacího programu  Základní umělecké vzdělávání – management na všech 13 krajských pracovištích NIDV a v kmenové činnosti nabídku vzdělávacích programů Základní umělecké vzdělávání – začínající učitel a zkušený učitel na jednotlivých krajských pracovištích. V příštím roce se uskuteční také řada celostátních akcí, např. vzdělávací programy pro učitele hry na elektronické klávesové nástroje, hry na varhany, pro učitele tanečního oboru, pro učitele výtvarného oboru a další na základě požadavků Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. V listopadu 2017 se pak na Novoměstské radnici v Praze opět sejdou u kulatého stolu pedagogové uměleckých škol z celé republiky.

Termíny jednotlivých akcí budou upřesňovány na webových stránkách NIDV v průběhu příštího roku.

NIDV