Netradiční zážitková konference ve vás i dětech probudí touhu po poznávání

Vydáno: 5 minut čtení

Neváhejte a přihlaste se na podnětnou vzdělávací akci s akreditací MŠMT, která se pod názvem Nebojte se experimentovat koná v pondělí 15. října v prostorách libereckých science center iQPARK a iQLANDIA.

Akreditovaná konference pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ: Nebojte se experimentovat aneb Zážitková pedagogika v praxi

Řízení školy onlineČíslo akreditace: č. j. MSMT-15482/2018-1-539

Kdy: v pondělí 15. října 2018

Kde: v prostorách science center iQPARK a iQLANDIA, Nitranská 1 a 10, Liberec

 

ÚVOD

Díky této netradiční konferenci, která je určena pedagogům mateřských a 1. stupně základních škol, zjistíte, jak atraktivním způsobem a v souladu s RVP přiblížit předškolním a mladším školním dětem obory, na něž mají zdánlivě „ještě dost času“. Kromě úvodní společné teoretické přednášky pojednávající o významu, možnostech a výhodách zážitkové pedagogiky ve výchovně-vzdělávacím procesu si budete moci díky čtyřem praktickým workshopům „na vlastní kůži“ vyzkoušet řadu jednoduchých, přitom zábavných a efektních pokusů s běžně dostupnými a bezpečnými pomůckami. Pokusy, jež lze provádět s předškolními a mladšími školními dětmi, vás krok za krokem provedou nadšení a zapálení lektoři science center, kteří disponují jak profesními, tak pedagogickými zkušenostmi.

PROGRAM A LEKTORSKÉ OBSAZENÍ

  • Význam, přednosti a formy zážitkové pedagogiky ve výchovně-vzdělávacím procesu (historie a pojetí zážitkové pedagogiky; principy zážitkového učení – Dalova pyramida učení, Kolbův model, rozšiřování komfortní zóny; prožitek – hladina flow; oblasti a formy zážitkového vzdělávání – workshopy, kreativní dílny, týmové, kooperativní, zkušenostní, akční a situační učení, outdoorové tréninky…): Mgr. Petr Desenský
  • workshop: Chemie kolem nás (věda v kuchyni, vlastnosti potravin a živin, zjišťování obsahu vitaminu C v ovoci a zelenině, tajemství molekulární kuchyně; roztoky, rostlinná barviva, nečekané chemické reakce založené na „wow“ efektu – pokusy s jedlou sodou a kyselinou citronovou, výroba bublifuku, sloní zubní pasty…): Mgr. Jan Havlíček / Mgr. Petr Jelínek / Ing. Šárka Votrubcová
  • workshop: Zábavná fyzika (látky a jejich vlastnosti: hravá voda a neposedný vzduch; jak funguje nadnášení vodou, jaký tvar má kapka, lze vodu stlačovat, vodní čočka převracející jen některé nápisy, tajuplná vodní kulička, mořské proudy, skleníkový efekt, povrchové napětí na vodní hladině, proudění vzduchu, podvodní sopka, vodní vír, vodní hodiny, bublifuky; magnetománie – vlastnosti magnetu, jak funguje kompas, jak naučit kancelářskou sponku létat…; úhlová rychlost otáčení, moment setrvačnosti, Archimedův zákon, kladka, kladkostroj, rozklad světla hranolem, skládání světla, RGB, zákon odrazu světla, elektromagnetická indukce…): Mgr. Petr Desenský / Mgr. Jana Havlíková Bittnerová
  • workshop: Výprava ke hvězdám (aneb astronomie pro malé a ještě menší; vznik sluneční soustavy, formování planet, vícenásobné hvězdy, naše místo v galaxii, co víme a nevíme o planetě Zemi, pohyb slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha; gravitační pole a gravitační síla, formování slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře…): Mgr. Lukáš Durda
  • workshop: Tajemství přírody a lidského těla (praktické metody poznávání přírody pomocí různých typů optických přístrojů, mikroskopů, stereolup a digitálních příručních mikroskopů; zkoumání stavby těl rostlin a živočichů…; testování jednotlivých smyslů, mapa jazyka, lateralita, optické klamy, jak funguje animovaný film, dokáže hmat nahradit zrak?, obrácené zvukovody, orchestr bobo tubes, měření objemu plic, hladina intenzity zvuku, mozková činnost, měření krevního tlaku, test zraku, závislost tlaku na síle a ploše, frekvenční rozsah sluchu, zrak různých živočichů…): RNDr. Lenka Kozlovská

CÍL KONFERENCE

Konference si klade za cíl poskytnout pedagogům potřebné impulzy, náměty a inspirační zdroje pro práci s předškoláky i dětmi mladšího školního věku, představit jim neotřelé, netradiční a návodné formy zážitkové pedagogiky, a to prostřednictvím zajímavých experimentů a názorných ukázek z oblastí, které jsou nedílnou součástí RVP PV i RVP ZV. Zařadí-li učitelé některé ze zmíněných aktivit do svých ŠVP, nemalou měrou tak u dětí a žáků přispějí k rozvoji kreativity i důležitých kompetencí, zejména pak kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence pracovní.

BENEFITY A CENA KONFERENCE

Konference se odehraje v prostorách libereckých science center iQPARK a iQLANDIA (přednášková zóna v horním patře, sál planetária, tematizované expozice a laboratorní místnosti). V den konání konference budou obě science centra pro veřejnost uzavřena, účastníci tedy budou mít dostatek prostoru i klidu k prohlídce a absolvování příslušných programů.

V ceně konference ve výši 1990 Kč (cena je konečná, nepodléhá DPH) je kromě bohatého a zajímavého programu zahrnuto též celodenní občerstvení (dva coffee breaky a obědové menu), které zajistí restaurace přímo v iQLANDII. Při prezenci obdrží každý účastník desky s tištěnými materiály (úvodní prezentací a sadou barevných pracovních listů), psací potřeby, dárek a po absolvování konference osvědčení potvrzující účast na této akreditované vzdělávací akci. 

 

NA KONFERENCI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE.

Mediálním partnerem konference je časopis Řízení školy.

Zdroj: Bližší informace viz http://vzdelavameskoly.cz/news.php?readmore=31