Neotáčejte se k učitelům zády, potřebujeme řešit jejich kritický nedostatek ve školách

Vydáno: 3 minuty čtení

Otevřený dopis premiéru Babišovi

Otevřený dopis 

Vážený pane premiére,

 v příštím týdnu bude Poslanecká sněmovna znovu hlasovat o Zákoně o pedagogických pracovnících. Školský terén trpí kritickým nedostatkem personálu, proto je přijetí novely tohoto zákona pro učitelskou komunitu více než důležité. Zákon pomůže ředitelům a učitelům:

 

  1. Zvýšit atraktivitu učitelské profese

Pokud budou učitelské platy nastaveny na 130 % průměru mzdy v ČR, sníží se motivace stávajících učitelů odcházet ze školství do soukromého sektoru. Zároveň bude učitelská profese mnohem atraktivnější pro současné středoškoláky, kteří pak mohou více zvažovat studium na pedagogických fakultách či studium pedagogických oborů na ostatních vysokých školách. 

 

Zajištění výše učitelských platů bude adekvátní aktuální situaci v ekonomice, nebude číslem v tabulce, která stárne a je nutné ji neustále periodicky revidovat. Odpadá tím i jakékoliv dorovnávání a dohadování se o procenta navýšení učitelských platů. Pokud nebude učitelský plat navázán alespoň na průměrnou mzdu, když už ne na průměrnou mzdu vysokoškoláků, reálný příjem učitelů začne zase rychlým tempem propadat.

  1. 2.               Přilákat odborníky z praxe, kteří mají zájem učit

V tuto chvíli školský terén citelně postrádá učitele pro některé předměty, jako je např. informatika nebo fyzika. Přijetím zákona se usnadní přijímání lidí z praxe, kteří by mohli učit alespoň pár hodin týdně s tím, že si odborné pedagogické vzdělání doplní do tří let.

  1. 3.               Absolventi učitelství získají podporu v uvádějícím učiteli

Učitelství je velmi náročná a osamocená profese, proto odhadem polovina začínajících učitelů odchází do pěti let ze školství. Aby se snížil podíl odcházejících mladých učitelů, je nutné je v jejich práci se žáky podpořit. Zákon proto řeší tzv. uvádějícího učitele a nepřijetím novely je tato podpora ohrožena.

Vážený pane premiére, často slyšíme z různých stran, že je školství prioritou. Prosíme vás proto, abyste novelu zákona o pedagogických pracovnících podpořil. Novelu vítají kromě nás i další nejvýznamnější ředitelské organizace jako Asociace ředitelů základních škol, Unie školských asociací CZESHA a Sdružení učňovských zařízení, které společně s Učitelskou platformou rovněž podpořily i původní návrh novely. Všechny uvedené organizace sdružují výhradně ředitele a učitele z praxe, kteří přesně vědí, co se ve školách odehrává. Chápeme, že v ekonomice chybí mnoho jiných profesí, ale učitele pro české děti nelze zajistit na Ukrajině, v Mongolsku či v jiné zemi, protože je nutná dobrá znalost českého jazyka. 

Prosíme vás proto, abyste vyslyšel hlas praktiků přímo ze škol a novelu Zákona o pedagogických pracovnících podpořil. Nyní je jedinečná šance ukázat, že školství je skutečnou prioritou.

Děkujeme za vyslyšení naší prosby!

S úctou, předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

 Zdroj: https://www.ucitelskaplatforma.cz/2021/05/27/otevreny-dopis-premieru-babisovi-neotacejte-se-k-ucitelum-zady-potrebujeme-resit-kriticky-nedostatek-personalu-ve-skolach/