Není inkluze jako inkluze

Vydáno: 3 minuty čtení

V České republice je více než 210 000 dětí ve věku 5-18 let s IQ vyšším než 115 a až 52 000 dětí s IQ vyšším než 130. Přesto jen každá pátá základní škola v ČR má na prvním stupni alespoň jednoho a nejvíc pět žáků odborně identifikovaných jako mimořádně intelektově nadané dítě (MiND). Na druhém stupni tohoto počtu dosahuje už jen každá čtrnáctá škola. Vyplývá to z průzkumu nadačního fondu Qiido, do kterého se zapojilo 22,4 % (785) z celkem 3905 oslovených ředitelů základních škol z celé ČR.

Iniciátorem průzkumu mapujícího názory a potřeby základních škol v oblasti společného vzdělávání MiND je nadační fond Qiido. On-line šetření v červnu 2016 mezi řediteli základních škol provedla a závěrečnou zprávu zpracovala komunikační agentura Donath Business & Media. Odborným garantem je výzkumná agentura ppm factum research.

„Pokud potenciál takových dětí včas neodhalíme, přijdeme o významné intelektuální bohatství,“ říká zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido, Miriam Janyšková. Drtivá většina ředitelů, kteří se zapojili do průzkumu, se shoduje na potřebě podpory nadaných dětí již na základní škole (96 %) a potřebě individuálního přístupu k nim (98 %). Šance na změnu tedy existuje, chybí však koncepční, systémová a kontinuální podpora učitelů i větší zájem o spolupráci ze strany rodičů.

Z průzkumu dále vyplývá, že pedagogové se MiND sice snaží rozpoznat, ale chybí jim odborné zkušenosti. Školy by uvítaly také obohacující didaktické materiály, podporu v metodách a formách výuky, ve způsobu komunikace s těmito žáky i konkrétní ukázky a nápady pro výuku. „Qiido nejen tuto podporu cíleně poskytuje pedagogům partnerských škol. Také školy propojuje, ředitele i učitele, a působí jako mentor. Aktuálně vzniká ucelený program, který má tuto formu podpory rozšířit mezi širší spektrum škol,“ doplňuje Janyšková.

„Program pro žáky s mimořádným intelektovým nadáním jsme otevřeli v loňském roce. Ve spolupráci s nadačním fondem Qiido jsme začali školením našich pedagogů, čerpáním zkušeností a náhledy v partnerských školách. V letošním školním roce zajišťujeme pro mimořádně nadané děti výuku matematiky v 1. a 2. třídě. Byly vytvořeny dvě specializované skupiny. Do projektu je letos zařazeno celkem 22 žáků. Skupiny MiND jsou otevřené i dalším nadaným žákům, kteří mohou do projektu přistoupit i během školního roku,“ říká Ludmila Zhoufová, ředitelka Základní školy ve středočeských Černošicích.

Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní a systematickou podporu vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí, tzv. MiND. Jeho cílem je dosáhnout, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-emoční dovednosti dětí, které myslí jinak.