Někde školy přetékají, jinde žáků ubývá. Kapacity je zatím problém plánovat

Vydáno: 2 minuty čtení

Přeplněnými školami na jedné straně a úbytkem žáků v některých regionech na straně druhé se zabývá jedno ze čtyř témat letošního Auditu vzdělávacího systému 2022. Všechna témata představí EDUin 28. února 2023.

Audit vzdělávacího systému vydává EDUin každoročně od r. 2014. Vyhledává témata, která byla v uplynulém období stěžejní, nebo na která by bylo dobré poukázat. Na webových stránkách Auditu www.audit.eduin.cz lze najít Analýzy, které se těmto tématům věnují, a také tzv. Události, které mapují hlavní dění v uplynulém roce. Závěry Auditu jsou adresovány především odborníkům na vzdělávací politiku, politikům, akademikům a zřizovatelům. Představení Auditu 2022 proběhne letos 28. února v Senátu.

Za rok 2022 byla pro Audit vybrána 4 témata – nedostatek učitelů a příprava učitelů, problémy na přechodu žáků mezi mateřskou a základní školou, výzvy při vzdělávání cizojazyčných žáků a kapacity škol. Právě poslední téma, se kterým se pojí např. i tzv. Cílové kapacity škol, může zvlášť zajímat zřizovatele. „Tento ukazatel je nejvíce problematický. Jde o často zastaralou, neaktuální hodnotu, která je udávána ve školském rejstříku. Mnohdy se dlouho neměnila navzdory tomu, že dochází ke změnám vnitřního uspořádání budovy školy,“ říká Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu.

„Najděme sílu měnit zaběhnuté pořádky“ je podtitul letošního Auditu. „Odvahu věci řešit a měnit většinou máme. Dotáhnout změny do konce vyžaduje ale ještě dost úsilí. Chceme přispět k diskusi, jak jich skutečně dosáhnout,“ dodává Lucie Slejšková, editorka Auditu.

Zdroj: TZ EDUin