Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů do výuky, uvádějí učitelé

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost Člověk v tísni zveřejnila výsledky průzkumu vyučujících základních a středních škol, zaměřeného na výuku během epidemie covid-19. Dotazníkové šetření mezi více než sedmi sty respondenty z dvou set škol v ČR realizovala agentura Focus. Sběr dat probíhal v lednu 2021. Celý projekt proběhl pod hlavičkou vzdělávacího programu JSNS pro Evropskou lidovou stranu (ELS) pod záštitou europoslance Luďka Niedermayera. Výzkum zjišťoval profesní i politické postoje vyučujících v následujících pěti oblastech: vliv epidemie koronaviru na distanční výuku, znalosti a míra důvěry v informace související s onemocněním covid-19, znalosti o onemocnění covid-19, hodnocení efektivity řešení epidemie v domácí i mezinárodní perspektivě a role Evropské unie.

Kompletní závěrečnou zprávu s podrobnými statistikami a grafy je možné si stáhnout na JSNS.CZ, ilustrační fotografie zde.

  • Největší problém distanční výuky v ČR je zapojení všech studentů do výuky, uvádějí učitelé základních a středních škol
  • Dvě pětiny vyučujících deklarují více než desetiprocentní podíl žáků s výraznějšími problémy s distanční výukou
  • Informacím Vlády ČR k epidemii koronaviru nedůvěřuje bezmála polovina učitelů, opatření vlády hodnotí kladně pouze třetina z nich
  • Názor na to, jak zvládá epidemii koronaviru Evropská unie, je mezi učiteli polarizovaný. Podpora členství ČR v EU je však více než dvoutřetinová
  • Přibližně čtyřicet procent mladých učitelů ve věku do 34 let vnímá onemocnění covid-19 jako běžné virové onemocnění, očkování jako nebezpečné, domnívá se, že epidemie je jen nafouknutá mediální bublina a vládní opatření související s koronavirovou epidemií považuje za nepřijatelný zásah do osobních svobod

Zdroj: Tisková zpráva;  Vzdělávací program JSNS, Člověk v tísni o. p. s