Největší mýty o novele Zákona o pedagogických pracovnících a proč je potřeba novelu schválit

Vydáno: 5 minut čtení

Aktuálně probíhá napříč Poslaneckou sněmovnou diskuze o přijetí vládní novely Zákona o pedagogických pracovnících, kterou schválili vládnoucí i opoziční poslanci. Novelu s technickými výhradami Poslanecké sněmovně vrátil Senát. Při projednávání v minulém týdnu však vládní koalice otočila a přestala novelu podporovat s odůvodněním, že hrozí úpadek kvality vzdělávání či že učitelé jsou placeni dostatečně. Pedagogové sdružení v Učitelské platformě proto předkládají vysvětlení nejčastějších mýtů, které vládní poslanci uvádějí jako důvod k neschválení.

Největší mýty

Proti novele jsou všechny učitelské organizace
Opak je pravdou. Novelu podporují takřka všechny významné učitelské i ředitelské organizace – Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Asociace ředitelů základních škol, Unie školských asociací CZESHA, Sdružení učňovských zařízení a Učitelská platforma. “Novelu vítají tedy ty organizace, jež sdružují pouze praktiky, kteří jsou ve třídách s dětmi. Naopak proti jsou převážně jen organizace, jež sdružují i ty, kteří neučí, a nemají tak bezprostřední kontakt se školní realitou,” říká Jitka Kadrmasová, ředitelka Církevní základní školy v Borohrádku.

Do škol nastoupí amatéři a z dětí se stávají pokusní králíci
Kvůli nedostatku učitelů je již nyní ve školách mnoho lidí, kteří nesplňují podmínky kvalifikace. Ti pak získávají zkušenosti od ostatních kolegyň a kolegů a vzdělávají se pod dohledem vedení školy. “Nemám problém s přijetím nepedagogicky vzdělaného vysokoškoláka. Mnohem důležitější než diplom z pedagogické fakulty je motivace učitele učit a vzdělávat se. A tu žádný diplom negarantuje,” vysvětluje Karel Derfl, ředitel ZŠ a MŠ Chraštice v okrese Příbram.

Novela zákona dělá z ředitelů jen přeposílače peněz
Není pravdou, že by ředitelé neměli možnost rozhodnout, komu peníze na výplatní pásce přistanou, protože minimálně jedna šestina finančních prostředků určených na platy učitelů jde dle novely do nadtarifů. “Podle koaličních poslanců se ředitelé stanou jen pošťáky peněz, kteří nebudou mít možnost odměnit kvalitní učitele. To ale není pravda. Nadtarifní složky a jejich posílení je něco, po čem dlouhodobě voláme, protože malá diverzifikace učitelských platů je pro učitele demotivační,” upřesňuje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

Slib navýšení učitelských platů byl splněn, není nutné ve zvyšování platů pedagogů pokračovat
Učitelské platy byly sice navýšeny, ale jedná se jen o dorovnání dluhu z minulosti a platy nejsou dodnes konkurenceschopné. To se mimo jiné projevuje tím, že školství stále trpí enormním nedostatkem učitelů a ani po navýšení učitelských platů k žádnému významnému přílivu učitelů do škol nedošlo. Učitelské platy sice nejsou aktuálně podprůměrné, ale hrozí, že zase dojde k propadu vůči průměrné mzdě vysokoškoláka. “Je u nás tradicí, že se vždy výše platů po letech jen dorovná a pak dochází k opětovné dlouhodobé stagnaci. To nedává školství žádnou perspektivu,” sděluje ředitelka základní a mateřské školy z Kocbeří na Trutnovsku Sofia Hladíková.

Novelou upřednostňujeme jednu profesní skupinu oproti druhým
Zákon o pedagogických pracovnících nelze považovat za další finanční výdaj z napjatého rozpočtu, ale o investici do dětí, a tím i do naší budoucnosti. Novela je jednou z možností, která pomůže řešit nedostatek učitelů. Učitele českých dětí nenahradíme stroji a ani je nedovezeme jako jiné kvalifikované pracovníky z východní Evropy či Asie. “Nedostatek učitelů je dlouhodobý problém a časovaná bomba, která již nyní vede k eskalaci problémů s personálním zajištěním chodu škol. Tato situace brzdí a znehodnocuje české školství,” předvídá ředitel základní školy ve Šlapanicích Pavel Vyhňák. 

Proč je potřeba novelu schválit

Zvýšení atraktivity učitelské profese
Jedním z důvodu nedostatku učitelů je trvalá obava, že vzdělávání a učitelé nejsou pro společnost prioritou, což se projevuje i nízkým ohodnocením učitelské práce. Navázání finančních prostředků ve výši minimálně 130 % průměrné mzdy zvýší atraktivitu učitelství mezi středoškoláky, kteří si vybírají vysokou školu. “Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší, musíme jim dát i naději důstojného příjmu,” říká Barbora Bitomská z Mendelova gymnázia v Opavě.

Řešení příplatků třídních učitelů
Novela řeší i příplatky pro třídní učitele. “Náročnost práce třídního učitele se neustále zvyšuje.  Větší důraz se klade na práci s heterogenní třídou a jednotlivými žáky. Více řeší různorodé potřeby dětí, schází se často s rodiči, s kolegy ve školním poradenském pracovišti i s externími odborníky, ” dokládá ředitelka pražské ZŠ Brigádníků Karin Marques.

Ustanovení uvádějících učitelů v systému
Novela počítá s uvádějícími učiteli, kteří pomáhají absolventům a začínajícím pedagogům. To může pomoci snížit odliv učitelů, kterých zhruba polovina do pěti let odchází ze školství. “Nelze přemýšlet o zkvalitnění výuky bez předávání zkušeností mezi učiteli. Mít systémově ukotveného uvádějícího učitele je jednou z příležitostí, jak udržet učitele nováčky ve školství,” doplňuje ředitelka ZŠ TGM ve Štětí.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 23. 6. 2021