„Nejlepší školní oběd“ aneb „Nejlepší kuchařka/kuchař roku ve společném stravování“ pohledem Pardubického kraje

Vydáno: 8 minut čtení

Je tomu pár měsíců zpět, co proběhl 6. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol, základních škol, středních škol, nemocnic, léčebných zařízení, lázní, domovů seniorů atd., tedy kulinářská soutěž pro školní jídelny „Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2023 ve společném stravování“. Soutěž měla ukázat možnosti v jednotlivých oblastech společného stravování, měla odhalit rezervy, splnit požadavky současných strávníků a inspirovat ke zdravému trendovému vaření. Zda byla očekávání naplněna, nechť posoudí jednotliví aktéři – soutěžící, organizátoři, mentoři, odborná i laická veřejnost.

Letos proběhl již šestý ročník této oblíbené a prestižní kulinářské soutěže. Dlouholetým organizátorem je Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Soutěž „Nejlepší kuchařka/kuchař roku ve společném stravování“ volně navázala na předchozí, v systému školního stravování, velmi oblíbenou soutěž „Nejlepší školní oběd“, kterou vhodně a nenásilně doplnila.

Soutěže „Nejlepší školní oběd“ a „Nejlepší kuchařka/kuchař roku ve společném stravování“ již řadu let nám dávají nahlédnout do kuchyní jednotlivých druhů škol a školských zařízení a v posledních létech i kuchyní nemocnic, léčebných zařízení, lázní a domovů seniorů.

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje dlouhodobě systematicky a systémově pracuje v oblasti školního stravování. Každým rokem se snažíme pracovníky školních jídelen na území kraje inspirovat a přimět k tomu, aby ze své svobodné vůle a přesvědčení dospěli k rozhodnutí využít soutěže k reprezentaci Pardubického kraje, města, ve kterém působí, školy i sebe sama a předvedení svých dovedností.

Myslíme si, že soutěž je určena všem odvážným kuchařkám a kuchařům školních jídelen a provozoven společného stravování, kteří chtějí představit moderní, chutné a zdravé pokrmy v duchu zadání pro jednotlivé soutěžní kategorie.

Prvním krokem k úspěchu školní jídelny je zaslání kompletně vyplněné přihlášky se všemi vyžadovanými náležitostmi, včetně veškerých doplňujících materiálů, jako jsou fotografie přihlášeného soutěžního pokrmu a jídelníček jako důkaz skutečného zařazování soutěžních pokrmů ve školní jídelně. Všechny propozice včetně přihlášky jsou každoročně k dispozici na avizovaných webových stránkách organizátora soutěže. Lze říci, že kromě výše uvedeného, mezi obecně dlouhodobě platné informace pro zájemce o soutěž patří:

 • Zájemci se mohou přihlašovat v určitém časovém období.
 • Každý soutěžní tým nebo jednotlivec vyplní požadované údaje v přihlašovacím formuláři pro kategorii do které se hlásí.
 • Soutěžní pokrm musí být nanormován na 10 porcí věkové kategorie strávníků dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. U soutěžních kategorií vyjma oblast školního stravování jsou proporce upřesněny.
 • Průměrná cena za potraviny na přípravu jednoho kompletního soutěžního pokrmu nesmí překročit rozsah v Kč dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, pro daný druh pokrmu. U soutěžních kategorií vyjma oblast školního stravování je finanční rozsah upřesněn.
 • Soutěžní pokrm musí vyhovět stanoveným kritériím na pokrm v dané soutěžní kategorii a splnit vypsaná zadání.
 • Součástí receptur musí být technologický postup.
 • Součástí přihlašovacího formuláře musí být zadány specifikované kontaktní údaje a souhlas s dalším využitím přihlášených receptur.
 • Finále soutěže se zúčastní dvoučlenný soutěžní tým ze zařízení školního stravování (školní jídelna), které je zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení a provozované dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. U soutěžních kategorií vyjma oblast školního stravování jsou proporce upřesněny.
 • Termín finálového klání celostátní gastronomické soutěže se každoročně upřesňuje postupující pro soutěžící korespondenčního kola soutěže.
 • Některé propozice jsou pro zájemce o přihlášení do soutěže povinné, jiné volitelné.
 • Sezónními surovinami se pro účely této soutěže obecně rozumí všechny suroviny, které se sklízejí od 1. 7. do 30. 9. běžného roku v regionu Česká republika.

Zastoupení porotců v korespondenčním kole soutěže je pestré – kuchaři, nutriční terapeutky, hygienici i odborníci na školní stravování. Složení není náhodné, neboť každý má na hodnocení trochu jiný úhel pohledu a hlídá si především tu svoji branži. Členství v porotě znamená kromě potěšení, nadšení a radosti také velkou zodpovědnost, která je s tímto úkolem spojena.

Co všechno porotce hodnotí? Aktivní zájemci o soutěž, mějte vždy na zřeteli téma soutěže. Není třeba v tom hledat všelijaké nástrahy a složitosti, ale řídit se instinktem, protože vy nejlépe víte, jaké pokrmy jsou pro vaše strávníky nejchutnější a zároveň splňují nutriční požadavky moderní zdravé stravy. Nemusí to být za každou cenu originál, může to být klasika, která je přizpůsobená moderním požadavkům, ale zůstává zachována její deviza, chutnost a přitažlivost pro strávníka.

Proč je důležité se zúčastnit? Všem školním jídelnám na území Pardubického kraje každoročně říkáme, že zapojení každé školní jídelny do soutěže je velkým přínosem nejenom pro ni samotnou, školu. které je součástí, obce či města, ve kterém působí. Pořádání soutěže a její medializace v novinách, televizi i rozhlase zvyšuje prestiž povolání celého týmu školní jídelny. Účast v soutěži je jednou z příležitostí, jak ukázat rodičům školských strávníků i celé veřejnosti, že zdravé, pestré a chutné obědy nejsou jen výsadou luxusních restaurací oceněných michelinskou hvězdou. V neposlední řadě je soutěž i zábavou, která zcela jistě utužuje vztahy v kolektivu, také přináší možnost poznat ostatní kolegy a kolegyně, podělit se o zkušenosti i navázat přátelství.

Ve dnech 25. 10. 2023 až 26. 10. 2023 v nejmodernějším školícím centru gastronomie v České republice, v MAKRO Akademii, proběhlo finále 6. ročníku soutěže „Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2023 ve společném stravování“, kterou pořádala Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.

V letošním soutěžním ročníku byly vyhlášeny čtyři kategorie:

 • svačinky pro děti od 3 do 6 roků,
 • pokrm pro mládež od 11 do 18 roků,
 • bezmasý rostlinný pokrm, a
 • racionální pokrm pro nemocné a seniory.

Pro zařízení školního stravování – školní jídelny v České republice byly určeny všechny čtyři kategorie, které byly volným pokračováním předchozích kulinářských soutěží.

Letošní téma kategorie pokrm pro mládež od 11 do 18 roků (soutěžní kategorie byla určena pro školní jídelny základních škol a středních škol) bylo „Nejchutnější a nejatraktivnější pokrm v základních školách a středních školách – hlavní pokrm z mletého masa na vidličku nebo do ruky“ s parametry: atraktivní, chutný a nutričně hodnotný hlavní pokrm v základní škole a střední škole a to moderně, zdravě a sezónně. Smyslem této kategorie bylo ukázat, že stravování ve školních jídelnách základních a středních škol je na vysoké úrovni a pracovníci těchto zařízení umí upravit stravu, která je nejenom kvalitní, ale zároveň taktéž chutná a je atraktivní pro žáky a studenty. Navíc, stravování středoškoláků má svoje specifika. Jak bylo výše uvedeno, středoškoláci požadují především trendové jídlo z rychlých občerstvení, nákupních center a etnické pokrmy, které ochutnali o prázdninách nebo v restauracích. Smyslem této kategorie bylo ukázat, že dokážeme uspokojit i tuto náročnou skupinu dospívající mládeže, připravit stravu, která je chutná, atraktivní i zdravá. Mottem kategorie bylo: Atraktivně, moderně, chutně, zdravě a sezónně.

V této kategorii reprezentovaly sebe sama, svoji školu, město, okres a Pardubický kraj kolektivy třech zařízení školního stravování zřizovaných Pardubickým krajem, z celkového počtu pěti finalistů republikového klání. Soutěžní tým školní jídelny Střední školy a základní školy Žamberk svým výkonem zaujal porotce a v celkovém hodnocení obsadil fantastické první místo. Ve finále 6. ročníku soutěže „Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2023 ve společném stravování“ v kategorii pokrm pro mládež od 11 do 18 roků Pardubický kraj reprezentovaly tyto školy: Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485, a Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405.