Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Vydáno: 2 minuty čtení

K 27. 10. 2020: Doplnili jsme nařízení pro ředitele škol k využívání možnosti práce na dálku . Doplnili jsme odkazy na opatření od 28. října.   Níže přinášíme přehled informací k těmto opatřením. Informace jsou průběžně aktualizovány.

V návaznosti na nová krizová opatření vlády ze dne 21.10. 2020 a ze dne 26. 10. 2020 se rozsah uzavřených a otevřených škol a školských zařízení nemění. „Školská“ krizová opatření zůstávají v platnosti.

Výuka ve školách a školských zařízeních v týdnu od 26. - 30. 10.

Základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy - ve dnech 26. a 27. 10. jsou  tyto školy krizovým opatřením vlády uzavřeny. V těchto dnech pak není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT. Vzhledem ke krizovému opatření jsou nadále i v tyto dny uzavřeny školní družiny, školní kluby i střediska volného času. Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Základní školy a jejich třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona - ve dnech 26. a 27. 10. jsou  tyto školy krizovým opatřením vlády uzavřeny. V těchto dnech pak není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT. V těchto dnech je možné provozovat družinu pro žáky ve třídách či školách podle § 16 odst. 9 školského zákona (platí zde, že po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny). Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Následující týden, tj. od 2. 11. tyto třídy a školy pokračují v prezenční výuce.

Mateřské školy - provoz mateřských škol není dotčen opatřením vlády a 26. a 27. 10. nejsou uzavřeny. Termín podzimních prázdnin se mateřských škol netýká.

VOŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – Opatření MŠMT, vlivem kterého neprobíhá ve dnech 26. a 27. 10 distanční způsob vzdělávání, se těchto škol netýká. Probíhá tam tedy distanční výuka. U VOŠ je nadále krizovým opatřením zachována praktická příprava studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Rodiče mají ve dnech 26. a 27. 10. nárok na ošetřovné (jedná se o neplánované uzavření škol). O plánovaných podzimních prázdninách, tedy 29. a 30. října, už na ošetřovné nárok nemají. Podrobnosti ohledně ošetřovného najdete ZDE.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1