Neformální vzdělávání dětí a mládeže

Vydáno: 1 minuta čtení

Pořádané NNO

V rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci přijala vláda ČR usnesení dne 30.4.2020 č. 490 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABH4T), které umožňuje pořádat také spolkové či vzdělávací akce od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst), dodržení rozestupů 2 metry a zajištění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/aktualni-opatreni-ke-koronaviru-tykajici-se-oblasti-mladeze?lang=1&ref=m&source=email