Neetické, neprofesionální a sebeoslavné počínání prezidenta spolku Pedagogická komora

Vydáno: 3 minuty čtení

Michal Komárek: Nestálo by za to plýtvat časem a energií na podobný spor – spor o nepublikovaný a následně zcizený rozhovor a nezodpovězené doplňující otázky. Radek Sárközi je ale prezidentem spolku, který se označuje za nejpočetnější učitelský spolek u nás. Rád razantně vstupuje do médií a často nevybíravě útočí na všechny, které považuje za své konkurenty. Opakovaně se chová nekorektně a neprofesionálně. Není důvod nechávat mu v tom volný prostor. 

Stručně ke sporu o rozhovor

Poslal jsem panu Sárközimu otázky k akci Týden škol v černé. Pan Sárközi obratem odpověděl. Odpovědi byly ale jasně propagandistické, sebeoslavné, navíc útočné a agresivní směrem k Učitelské platformě a odborům. V této podobě jsem je na České škole publikovat nechtěl. 

Moje chyba byla, že jsem toto rozhodnutí nesdělil panu Sárközimu hned. Na druhou stranu – nebyli jsme domluveni na žádném konkrétním datu publikování. Počítal jsem s doplněním a aktualizací rozhovoru. 

Když se pan Sárközi ozval s urgencí, napsal jsem mu, že rozhovor v této podobě nechci, že jej ale můžeme aktualizovat a korigovat prostřednictvím doplňujících otázek. Aktualizace k začátku května by byla vhodná – pan Sárközi několikrát vyslal směrem k ministerstvu „ultimátum“, že čeká na jeho reakci do konce dubna a pak přikročí k dalším akcím. 

Pan Sárközi na doplňující otázky odmítl odpovědět a posléze rozhovor zveřejnil na stránkách spolku Pedagogická komora. Tím naplnil tři charakteristiky avizované v titulku: 

Zachoval se neprofesionálně, protože na rozhovor nemá autorské právo. (Nereagoval ani na výzvu, aby rozhovor ze stránek stáhnul.)

Zachoval se neeticky, protože zamlčel, že rozhovor nevyšel proto, že odmítl odpovědět na doplňující otázky. 

Počínal si „sebeoslavně“, protože publikoval rozhovor, který se vyhýbá, jakémukoli náznaku toho, že akce spolku nemusela být tak velkolepá, jak naznačuje. Je to čirá propaganda, které chybí sebereflexe. 

Aby bylo jasno: Nepochybuji o tom, že spolek Pedagogická komora může být pro učitele v mnohém důležitý a užitečný. Že opravdu může pomoci ve zviditelnění problémů, s nimiž se střetávají, i s jejich řešením. Je škoda, že jeho činnost, či minimálně vystupování jeho prezidenta provázejí podobné excesy. 

Zcizený rozhovor naleznete na webu spolku Pedagogická komora. 

Nezodpovězené doplňující otázky, respektive ignorované náměty

  • výpad proti Učitelské platformě a odborům vyžaduje konfrontaci s tím, co oni na to říkají. Teze, že upřednostňují dobré vztahy s ministerstvem před zájmy pedagogů, je prostě příliš silná
  • v první odpovědi mluvíte, jakoby spolek zastupoval všechny učitele, ale ve skutečnosti to Pedagogická komora není... Čili doplňující otázka: Říkáte, že „díky vašim akcím si pedagogové začínají uvědomovat“... Kteří pedagogové? Vždyť ohledně počtu vašich členů reprezentujete stále jen necelé 2% učitelů. Nepřeceňujete svůj vliv? 
  • Podobná doplňující otázka by byla ohledně mediálního ohlasu: Nezaznamenal jsem žádnou větší reportáž v hlavních denících, ani například v ČRo, Není mediální ohlas na to, jak masivní to měl být protest, naopak malý? 
  • A konečně k té stávkové pohotovosti (a ultimátu ministerstvu): Máte už reakci ministerstva? Jakou? Co z ní vyplývá? A proč o tolik zeslabujete svůj dřívější výrok o zvažování stávkové pohotovosti ba stávky? Nebo to předtím byla dezinterpretace?

Zdroj: http://www.ceskaskola.cz/2019/05/michal-komarek-neeticke-neprofesionalni.html