Návrh na uzavření mateřských škol

Vydáno: 4 minuty čtení

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ministrovi školství a předsedovi vlády 

Vážený pane ministře zdravotnictví, vážený pane ministře školství, vážený pane předsedo vlády,

jsem vedoucí učitelkou mateřské školy na Praze 5 a ráda bych reagovala na nařízení vlády ohledně uzavírání škol základních, středních, vysokých i vyšších odborných škol, nikoliv škol mateřských. Na úvod mi dovolte podotknout, že ačkoliv píšu tento dopis já, moje kolegyně i jiné učitelky pod něj rády vloží svůj podpis a věřím, že pokud by byl zveřejněný, našel by podporu u valné většiny pedagogů.

Jako první sporný bod Vašeho opatření proti COVID-19 shledávám označení kolektivu v mateřských školách za nízko-početné. Podíval se někdo z Vás do údajů o počtech dětí v mateřských školách? V dnešní době, kdy každý zřizovatel nutí mateřské školy, aby žádaly o výjimky (ano, přestože došlo ke změně financování, jsou mateřské školy nadále pod tlakem naplňovat kapacitu tříd až na neúnosných 28 dětí), takže počet dětí ve třídách je srovnatelný s třídami základních škol. Ani nemluvím o tom, že mnoho vícetřídních mateřských škol má dohromady více dětí, než některé malotřídní základní školy, které jsou na základě Vašeho rozhodnutí zavřené. Navíc co například mateřské školy, které jsou zřizovány při základních školách? Tam nebyly děti vystaveny do úterý 10. 03. 2020 kontaktu s velikým kolektivem?

Dalším bodem je důraz kladený na hygienu. Zajisté máte vlastní dětí a víte, jak je těžké je naučit dbát o správnou hygienu. Tak si představte své dvě děti ve věku 3-6 let násobené 14 a o tolik dětí se běžně má postarat jedna učitelka. Opravdu je podle Vás nadále moudré nechávat mateřské školy otevřené? Ano, můžete mi oponovat, že MŠMT v čele s panem ministrem sdělilo, že rozhodnutí o uzavírání mateřských škol mají v kompetenci zřizovatelé, ale není to trochu alibistický krok? Například náš zřizovatel se obává hromadných stížností rodičů. Asi jsou to zájmy přednější, než zdraví našich občanů.

Posledním a neméně důležitým argumentem shledávám kontakt všech aktéru v předškolním vzdělávání, který je v mateřských školách výrazně intenzivnější, než v základních a středních školách. Rodiče, kteří mají dítě školního věku doma například kvůli karanténě, se vydají do mateřské školy s dítětem předškolního věku a nejenže jsou v kontaktu s učitelkami a dalšími provozními zaměstnanci, ale také s cizími rodiči a dětmi. Není to přílišný hazard se zdravím nás všech? Nemluvím ani o tom, že mnoho učitelek v mateřských školách jsou nuceny být s vlastními dětmi školního věku doma, tudíž se mateřské školy potýkají s nedostatečným počtem pedagogického personálu.

Byla bych opravdu ráda, kdyby se vedení státu zamyslelo důkladněji nad některými kroky, které podniká při zavádění opatření proti COVID-19 . Uzavření mateřských škol by měl byt správný a logický krok, který by měl být nařízený vládou. Jeho opodstatnění je nastíněno ve výše zmíněném textu, ovšem napomáhá mu i fakt, že některá města a obce (Plzeň, Mělník, Kolín) k tomuto kroku již dospěly.

Předem děkuji za přečtení tohoto dopisu a věřím, že vláda bude jednat v zájmu bezpečí a zdraví českých občanů.

S pozdravem,

Mgr. Bc. Lucie Horová, B.A.

 

Zdroj: https://www.bing.com/search?q=mgr.+bc.+lucie+horov%C3%A1%2C+b.a.&form=EDGEAR&qs=PF&cvid=53bb27ab69d64fb6b5e5d5701e9e8bae&cc=CZ&setlang=cs-CZ&plvar=0