Návrat do škol - 11. května 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Skupiny - maximálně 15 žáků

  • studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií *
  • žáci 9. ročníků základních škol, ale výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky*
  • studenti všech ročníků vysokých škol*
  • žáci základních uměleckých škol*
  • žáci jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky*
  • studenti jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou*

* za podmínek uvedených v harmonogramu MŠMT, při dodržení doporučení v manuálu pro školy vydané MŠMT.

Činnost mohou obnovit: 

  • střediska volného času

Výuku obnovují:

  • školy při dětských domovech, ve výchovných a diagnostických ústavech

Venkovní sportování

Může začít organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob.

Zdroj: Řízení školy, MŚMT