Návrat dětí po prázdninách do škol

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak usnadnit návrat dětí po prázdninách? Jak všem zaměstnancům zpříjemnit září? Můžete se inspirovat mnoha materiály, které vyšly loni a předloni (nejen) ve spojitosti s návratem žáků a studentů k prezenční výuce. 

Namátkou vybíráme:

  • Až se zase sejdeme ve škole -  se dozvíte praktické tipy, jak uspořádat první třídnickou hodinu s dětmi a získáte i další tipy pro adaptaci dětí a žáků ve školách. 
  • Pravidla ve třídě - Jak správně nastavit pravidla třídy, aby společně se školním řádem vytvářela podporující klima ve třídě?
  • Společné rituály - Seznamte se s několika rituály, které tamním dětem pomáhají cítit se ve škole dobře.
  • Design třídy - Design třídy má nejen jednoznačný vliv na pohodu žáků, ovlivňuje i jejich studijní výsledky. 
  • Wellbeing pomáhá efektivnímu učení a vzdělávání - Ochrana duševního zdraví a psychické pohody je zcela zásadní pro úspěšný život. Důležitost dobrých vztahů a dovednosti vyrovnávat se s obtížnými situacemi se v současnosti ukazuje stále více. Abychom mohli čelit zátěžovým situacím, musíme se věnovat nejen zajištění vhodného prostředí podporujícího všechny oblasti wellbeingu, ale také učit žáky a procvičovat věku odpovídající dovednosti, jež jim pomohou wellbeingu dosahovat čím dál samostatněji. 
  • Inspirace pro práci s třídouV současné době se chystá do tisku nová učebnice Osobnostní a etická výchova pro střední školy, která se může stát užitečnou pomůckou nejen pro učitele osobnostní nebo etické výchovy, ale i pro ty, kteří realizují třídnické hodiny, adaptační pobyty nebo se zamýšlejí nad tím, jak zlepšit klima třídy.
  • Pozor na kyberšikanu u žáků! Přinášíme rady k prevenci - Děti v dnešní době tráví na internetu hodně času. Ve virtuálním prostoru hrají hry, upevňují přátelství a také sem někdy přenášejí spory a problematické chování. Vzniká tak riziko kyberšikany. Ta představuje stále větší problém, který musejí řešit nejen rodiče, ale také učitelé a školy. Důležité je ji nezjednodušovat, ale naopak nastavit pevná pravidla pro využívání internetových sociálních sítí žáky i sankce za jejich porušení. Přinášíme konkrétní doporučení, návody a metodické listy, jak s kyberšikanou bojovat.
  • Učení venku jako "normální" výuka - Výukový program Les ve škole1) vzdělávacího centra TEREZA2) motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve výuce ven a umožnili jim učit se o lese v lese. Je zároveň mezinárodním programem, do kterého je zapojeno už 26 zemí z celého světa. Zeptali jsme se Jana Froňka, vedoucího programu, proč je učení venku pro učitele a žáky tak důležité.

Zdroj: zapojmevsechby.cz; inkluzevpraxi.cz; https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/ucitelsky-mesicnik/2021/9-2021; https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/inspirace-pro-praci-se-tridou.m-7818.html;  

https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/ucitelsky-mesicnik/pozor-na-kybersikanu-u-zaku-prinasime-rady-k-prevenci.m-9031.html;  

https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/uceni-venku-jako-normalni-vyuka.m-4243.html