Náš svět ocenil nejlepší dětská literární díla

Vydáno: 3 minuty čtení

V pátek 11. května na Výstavišti v Praze-Holešovicích proběhlo v rámci knižního veletrhu Svět knihy slavnostní vyhlášení výsledků 45. ročníku soutěže dětského literárního projevu Náš svět. Tuto soutěž vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejím garantem je Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Do letošního ročníku bylo zasláno celkem 196 prací a 22 z nich bylo oceněno. Akce se stala součástí kampaně Rosteme s knihou.

Řízení školyNa knižním festivalu Svět knihy se čtenáři a milovníci knih nesetkávají jen se spisovateli, ale mají možnost potkat se i s těmi, kteří si do literárního světa svoji cestu teprve hledají. Prostorný stan před Průmyslovým palácem byl oceněnými žáky, jejich rodiči a učiteli i kolemjdoucími návštěvníky veletrhu zaplněn do posledního místa. Účastníci této literární soutěže, jejichž práce porota vybrala jako nejlepší, osobně převzali diplomy nebo čestná uznání a knižní dárky, které jim předaly náměstkyně NIDV Irena Hošková a zástupkyně Talentcentra Barbora Šteflová.

Do soutěže Náš svět se mohou zapojit všechny děti z České republiky ve věku od 6 do 15 let. Probíhá korespondenční formou a soutěží v ní jednotlivci ve třech kategoriích (I. kategorie pro žáky 1.−5. ročníku základních škol, II. kategorie pro žáky 6.−7. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, III. kategorie pro žáky 8.−9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) nebo celé dětské kolektivy (IV. kategorie). Porota tedy posuzuje literární díla mladých psavců nebo práce kolektivů, ať už se jedná o školní časopisy, almanachy, sborníky, ukázky z kronik nebo o další kolekce prací, zaznamenané písemně, případně i zvukem a obrazem.

Pokud jde o výběr témat, neklade soutěž mladým tvůrcům žádná omezení, podmínkou však je, aby byl každý příspěvek původním dílem. Vybrané úspěšné práce byly jako každoročně otištěny ve sborníku, který si dychtivě převzali všichni ocenění soutěžící.

V I. kategorii se na 1. místě umístila Adéla Hudcová (ZŠ a ZUŠ, Jabloňová, Liberec) se souborem básniček, ve II. kategorii obsadila 1. místo Mia Bružeňáková (Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc) s básněmi Cesta a Kraj, ve III. kategorii zvítězila Marie Nováková (ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou) s příspěvkem Vidět neviditelné. Ve IV. kategorii se pořadí nerozlišuje a udělují se čestná uznání. Úryvky oceněných děl přednesli členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Výsledkovou listinu, případně ukázky oceněných prací a fotodokumentaci ze slavnostního vyhlášení lze nalézt na: www.talentovani.cz/literarni-soutez-nas-svet.

Všem adeptům spisovatelského řemesla blahopřejeme a doufáme, že nezůstane jen u jednoho úspěchu a že budou ve svém literárním snažení pokračovat.

Zdroj: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1493-nas-svet-ocenil-nejlepsi-detska-literarni-dila