Nárok rodičů na souběžnou distanční i prezenční výuku ve všech školách je nerealizovatelný

Vydáno: 3 minuty čtení

Učitelé sdružení v Učitelské platformě souhlasí, aby rodiče měli možnost v odůvodněných případech vzdělávat děti nadále z domova. Podle učitelů však není uskutečnitelné, aby každá škola zajistila prezenční výuku a zároveň distanční způsob vzdělávání pro žáky, kteří žijí v domácnosti s rizikovými členy rodiny. Mnohé školy by se tak dostaly do personálního kolapsu.

Podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě není možné na všech školách vyhovět žádosti rodičů zajistit souběh prezenční i distanční výuky. Ministerstvo školství rozhodlo o návratu do škol pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, žáků přípravných tříd a žáků speciálních škol od 18. listopadu. Mnozí rodiče proto žádají možnost zvolit si distanční výuku, protože se oprávněně domnívají, že přítomnost jejich dětí ve škole by ohrozila seniory či chronicky nemocné osoby, se kterými žijí v jedné domácnosti. 

“Návrat dětí do škol je bezesporu pro některé rodiny velmi rizikovou situací. Zajistit zároveň prezenční a distanční výuku je ale možné jen v některých větších školách nebo tam, kde probíhá tandemová výuka,” vysvětluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. V některých školách by případný plošný návrh způsobil, že učitelé budou učit dvojnásobný počet hodin a může dojít k jejich postupnému vyčerpání. Navíc je příprava na prezenční a distanční výuku zcela odlišná. “Věříme, že pokud budou ředitelé moci rodičům v této situaci vyhovět, udělají to. Ale požadavek automatického nároku na distanční výuku při té prezenční způsobí v některých školách kolaps,” dodává Petra Mazancová. 

“V těchto případech bych postupovala stejně jako v případě, kdy rodiče žádají dlouhodobé uvolnění ze školy, nebo je dítě nemocné,” navrhuje ředitelka ZŠ Smart v Roudnici nad Labem Klára Koubská. Pokud to bude technicky možné, mohou se žáci do hodiny připojit online, případně si mohou doplnit učivo podle týdenních plánů a využít podporu pedagoga.

Online připojení žáků přímo do hodiny však není vždy možné. Problém je se zvukem, protože žáci ve třídě nemluví do mikrofonu a žáci doma tak neví, co se ve třídě děje. Stejně tak tento způsob výuky zcela vylučuje většinu metod, které učitelé používají a je vhodný v podstatě jen pro frontální výuku. Dojde pak k paradoxní situaci – zhorší se výrazně kvalita výuky pro žáky doma, ale i pro ty ve třídě, a to za enormně zvýšené zátěže učitelů. Potíže mohou být i s připojením, protože ne každá třída má wi-fi. “Pokud to bude jen trochu možné, budeme takřka každý den trávit část výuky venku. Přesuny ven provádíme podle aktuálního počasí, což se vylučuje s plánovaným online vysíláním,” upozorňuje učitelka 1. třídy ze základní školy v pražských Kunraticích Markéta Vokurková. 

Podle pedagogů z Učitelské platformy by případný souběh prezenční i distanční výuky měl dopad na kvalitu výuky pro žáky ve třídě i doma. Tento model výuky by se stejně neobešel bez pravidelného rozesílání materiálů s občasnou konzultací a vyhodnocením zpracovaných úkolů s učitelem.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 17. listopadu 2020, Učitelská platforma

Další aktuality