Národní pedagogický institut České republiky

Vydáno: 1 minuta čtení

Oznámení Mgr. et Mgr. Heleny Plitzové, ředitelky NIDV, o vzniku Národního pedagogického institutu České republiky 

(Všem mateřským školám, základním, školám, středním školám, základním a středním uměleckým školám, vyšším odborným školám a školským zařízením v České republice)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

oznamujeme Vám, že k 1. lednu 2020 dochází ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání a vzniká příspěvková organizace řízená MŠMT Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků) – zkratka NPI ČR.

Sídlo organizace zůstává stejné: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1. Činnost krajských pracovišť NIDV bude i pod novou organizací nadále zachována. Rovněž IČ, datová schránka, bankovní spojení a telefonické kontakty se nemění.

Tato změna nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a NIDV.

 

Zdroj: Oznámení ze dne 20. prosince 2019