Národní koalice pro digitální pracovní místa zahájí činnost

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR a Czech ICT Alliance dnes po jednání vlády uzavřeli dohodu o vzniku České národní koalice pro digitální pracovní místa. Její vznik je jedním z opatření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Národní koalice pro digitální pracovní místa vznikají v rámci Evropy ve více státech pod zastřešením „Velké koalice pro digitální pracovní místa“.

Ministryně školství Kateřina Valachová při podpisu diskutovala se zástupci signatářů dohody o nominacích na předsedu Koordinační skupiny Koalice a plánovala společné strategie k oslovování dalších subjektů, zástupců firem, akademického sektoru, neziskových organizací, zástupců škol i fyzických osob k připojení se k aktivitám Koalice.

Koalice bude mít nyní 3 měsíce na úvodní setkání a definování priorit k dalšímu řešení, publikování výzvy pro všechny další zájemce, kteří se k této otevřené iniciativě budou chtít připojit. „Oceňuji zájem všech stran podílet se na průběžném dialogu o tom, jak svět moderních technologií mění naši společnost, svět vzdělávání, práce ale i naše běžné osobní životy. V rámci všech strategických dokumentů pojímáme digitální vzdělávání jako jednu z našich priorit, budeme řešit podporu učitelů v osvojování si dovedností pro výuku v moderním světě. O všech těchto tématech chceme diskutovat s členy Koalice,“ uvedla k tématu ministryně Kateřina Valachová.

Vznik Koalice svým podpisem podpořil také koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza: „Platforma zaměřená na oblast digitálního vzdělávání, která by měla širokou podporu, je něco, co tu dlouhodobě chybělo. Vítám, že se vláda rozhodla zaměřit svou pozornost na prohlubování digitálních dovedností Čechů, bez kterých se dnes v každodenním životě jen těžko obejdeme. Je to však první krok a nyní nás všechny čeká velký kus práce, chceme-li naší zemi skutečně posunout dál.“

A místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek k tomu dodává: „Od Národní koalice pro digitální pracovní místa očekávám především intenzívní dialog zástupců podnikové sféry, veřejného sektoru a vzdělávacích institucí, aby naše hospodářství a celá společnost byly co nejlépe připraveny na dalekosáhlé změny, které s sebou probíhající digitalizace průmyslu a výroby přináší.“

MŠMT průběžně řeší koordinaci jednotlivých opatření formulovaných ve Strategii digitálního vzdělávání i ve strategických dokumentech jiných resortů, které se gescí MŠMT týkají. Před Koalicí leží tedy nemalý počet příležitostí, kde MŠMT uvítá konsensuální pohledy na priority pohledů na přípravu žáků a studentů v regionálním školství či v neformálním vzdělávání na digitální svět, přípravu budoucích učitelů, vliv digitalizace na mezilidské vztahy v současném světě, ale i doporučení k uchopení tématu digitální gramotnosti a informatického myšlení v rámcových vzdělávacích programech pro ZŠ či SŠ, problematiku velkých dat ve školství, poptávku po pedagogickém výzkumu využití digitálních technologií ve vzdělávání nebo pozici správců sítí v českých školách.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceska-narodni-koalice-pro-digitalni-pracovni-mista-zahaji