Národní a mezinárodní databáze šetření PISA 2015 a TIMSS 2015

Vydáno: 3 minuty čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databáze, české verze dotazníků a další související dokumenty mezinárodních šetření PISA 2015 (-zde-) a TIMSS 2015 (-zde-).

Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření PISA 2015

Databáze obsahují odpovědi na dotazníkové otázky a v případě žáků také výsledky v testu.

K dispozici ke stažení jsou

  • Národní databáze výsledků šetření PISA 2015 - datové soubory ve formátu SPSS v komprimované podobě (zip)
  • Mezinárodní databáze - s ohledem na velikost datových souborů zde uvádíme pouze link na mezinárodní stránky projektu PISA, kde jsou datové soubory dostupné (http://www.oecd.org/pisa/data/2015database/)
Žákovský dotazník obecný – česky


Žákovský dotazník o využívání ICT – česky


Školní dotazník – česky


Učitelský dotazník – učitelé přírodovědných předmětů


Učitelský dotazník – učitelé ostatních předmětů


Popis struktury datového souboru ŽÁCI – česky (pdf

  • Popis struktury datového souboru ŠKOLA – česky (pdf)
  • Popis struktury datového souboru UČITELÉ – česky (pdf
  • Přehled znění otázek bez nabídky odpovědí (pro všechny dotazníky) – česky (xls)
  • Seznam proměnných obsažených v datovém souboru ŽÁCI – anglicky (xls)
  • Seznam proměnných obsažených v datovém souboru ŠKOLA – anglicky (xls)
  • Seznam proměnných obsažených v datovém souboru UČITELÉ – anglicky (xls)


Pro analytickou práci s datovými soubory zde zároveň zveřejňujeme:

Stručný manuál IDB Analyzer – česky


Help k softwaru IDB Analyzer – anglicky


 

Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření TIMSS 2015

Databáze obsahují odpovědi na dotazníkové otázky a v případě žáků 4. ročníku také výsledky v testu.

K dispozici ke stažení jsou

  • Národní databáze výsledků šetření TIMSS 2015 - datové soubory ve formátu SPSS v komprimované podobě (zip)
  • Mezinárodní databáze - s ohledem na velikost datových souborů zde uvádíme odkaz na mezinárodní stránky projektu TIMSS, na kterých jsou datové soubory dostupné (https://timss.bc.edu/timss2015/international-database/index.html)

 

Školní dotazník – česky

 
Žákovský dotazník – česky

 
Dotazník pro učitele – česky

 
Dotazník pro rodiče – česky

 
Přehled znění otázek bez nabídky odpovědí (pro všechny dotazníky) – česky (xls)
 
Popis struktury datových souborů – česky

 
Seznamy proměnných obsažených v datových souborech – anglicky (xls)

 
Pro analytickou práci s datovými soubory zde zároveň zveřejňujeme:
 
Stručný manuál IDB Analyzer – česky

 
Help k softwaru IDB Analyzer – anglicky

 
 

Zdroj