Nařízení vlády ze dne 1. července 2015, kterým se mění NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vydáno: 1 minuta čtení

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. a nařízení vlády č. 167/2014 Sb., se doplňuje o obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium.