Nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy – omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity

Vydáno: 2 minuty čtení

Nařízení HSHMP č. 15/2020, č. j.: HSHMP 62585/2020 ze dne 1. 10. 2020.

Nařízení HSHMP č. 15/2020, č. j.: HSHMP 62585/2020 ze dne 1. 10. 2020, které s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v  omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání, omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv, omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Celé znění - ZDE

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy - http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-c--15-2020-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy---omezeni-provozu-zarizeni-