Náměty pro distanční výuku a rady pro školy, jak komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření

Vydáno: 2 minuty čtení

Bulletin č. 6

Nové vydání Speciálu NPI ČR přináší další podnětné náměty školám a učitelům v době distančního vzdělávání. Nabízí webináře na tento týden, program UčíTelka včetně metodických tipů a tlumočení do českého znakového jazyka pro neslyšící. Najdete v něm i přílohu s přehledem doporučení pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

V šestém čísle Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku opět najdou školy a učitelé inspirativní náměty, zdroje a odkazy, jak postupavat při distančním vzdělávání. Obsahuje mimo jiné aktuální přehled webinářů, podrobný program UčíTelka na tento týden, který vysílá ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ, tentokrát nově s tlumočením do českého znakového jazyka pro neslyšící, doporučené postupy MŠMT pro školy v období vzdělávání na dálku a nabídku E-poradenství NPI ČR. Obsahuje také přílohu s přehledem doporučení ve formě krátkých metodických textů pro vzdělavatele/rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Zdroj: https://www.npicr.cz/aktuality/dalsi-tipy-pro-distancni-vyuku-a-rady-jak-komunikovat-s-rodici-zaku-s-potrebou-podpurnych-opatreni