Náměstek Velčovský jednal s komisařem Moedasem k ELI

Vydáno: 2 minuty čtení

V Bruselu se dnes uskutečnilo jednání zástupců hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI s komisařem pro výzkum a inovace Carlosem Moedasem. Delegaci ČR na tomto jednání vedl náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT Václav Velčovský. Účelem jednání bylo zrekapitulovat stav implementační fáze výzkumné infrastruktury ELI a příprav ustavení právnické osoby ELI ERIC, která by měla řídit činnosti výzkumné infrastruktury ELI po jejím vstupu do provozní fáze.

Na úvod jednání zástupci hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI shrnuli stav realizace projektu výstavby této infrastruktury nacházející se v ČR, Maďarsku a Rumunsku a budované za využití Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně představili Evropské komisi harmonogram finalizace podkladových dokumentů nezbytných pro ustavení právnické osoby ELI ERIC a vyjádřili rozpočtový závazek svých vlád ve vztahu k financování provozu výzkumné infrastruktury ELI v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Komisař Carlos Moedas během následných debat vyjádřil uspokojení nad společným postupem ČR, Maďarska a Rumunska, ocenil závazky učiněné hostitelskými státy pilířů ELI jak v průběhu její konstrukční, tak blížící se provozní fáze, a přislíbil podporu a spolupráci Evropské komise při rozvoji vědecké diplomacie výzkumné infrastruktury ELI a právnické osoby ELI ERIC.

ELI (Extreme Light Infrastructure) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou z Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap) budovanou na území ČR. Jedná se konkrétně o jeden z jejích tří pilířů – ELI Beamlines – budovaný v Dolních Břežanech u Prahy. Dalšími dvěma jsou ELI Attosecond budovaný v maďarském Szegedu a ELI Nuclear Physics nacházejicí se v rumunském Măgurele. Výzkumná infrastruktura ELI je vůbec prvním výzkumným zařízením takovéto investiční náročnosti budovaným plně na území novějších členských států EU, a to plně za využití Evropských strukturálních a investičních fondů. Od roku 2018 bude provoz této infrastruktury koordinován v rámci právnické osoby ERIC ustavované podle evropského práva. Kromě hostitelských států pilířů ELI by se jejími členskými státy měly postupně stát rovněž státy sdružující hlavní potenciální uživatelské komunity ELI. 

Zdroj