Náměstek Doleček na konferenci k open access

Vydáno: 2 minuty čtení

Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, zahájil ve čtvrtek 7. listopadu dvoudenní mezinárodní konferenci KRECon 2019 konanou v Národní technické knihovně. Ta byla letos zasvěcena jednomu z hlavních témat současné vědy a výzkumu – otevřenému přístupu k výsledkům nejen české, ale i celosvětové vědy. Konference se konala pod záštitou MŠMT a Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Za elektronické informační zdroje jsou v Česku každoročně vydávány stovky milionů korun a považuji za nanejvýš důležité mít přehled o výdajích s nimi spojených. V obecné rovině nás čeká debata o zefektivnění celé řady procesů a nastavení národní strategie pro budoucí vyjednávání. Vnímám konferenci KREcon nejen jako příležitost k poučení se ze zahraniční praxe, ale také k transparentní debatě s vědeckou komunitou nad tím, co nás čeká a čemu se pečlivě věnovat,“ řekl náměstek Doleček.

Open access (otevřený přístup) představuje model prezentace výstupů výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím internetu. Výstupy jsou zveřejňovány okamžitě, dlouhodobě, pro koncového uživatele bezplatně a v podobě, která umožňuje jejich opětovné využití.

Hlavním cílem konference bylo představení široké problematiky otevřeného přístupu. Byla prezentována perspektiva poskytovatelů podpory, perspektiva mladého a začínajícího i již zkušeného vědce či perspektiva vyjednavačů s vydavateli. Tyto různé přístupy zcela otevřeně představili ve svých příspěvcích mj. David Sweeney (cOAlition S, Research England), Jean-Pierre Finance (EUA), Gareth O’Neill (EOSC, cOAlition S) nebo Eva Hnátková (Eurodoc).

Pro budoucí debatu k OA bude klíčové využití budovaného Národního centra pro elektronické informační zdroje – CzechELib. To vzniká v rámci stejnojmenného projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním úkolem je centralizované pořizování a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro uživatele z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/namestek-dolecek-na-konferenci-k-open-access