Nadace OSF předala ceny vítězným aplikacím soutěže Společně otevíráme data

Vydáno: 3 minuty čtení

Soutěž Společně otevíráme data Nadace OSF je jediná soutěž pro aplikace postavené na otevřených datech v Česku. Jejím smyslem je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení jednotlivců do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém. Letos Nadace OSF uspořádala už 7. ročník soutěže. Vyhlášení vítězů proběhlo 26. listopadu v novém coworkingovém prostoru WeWork.

V minulých ročnících získaly ocenění například Mapa exekucí, zindex, Hlídač státu, Hlídač smluv, Databáze prázdných domů v ČR a další.

Výsledky hodnocení soutěže 2019

  1. Transparentnost

pro aplikace využívající digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o jejich činnosti

partnerem kategorie je: CZ.NIC

Vítěz: CityVizor, autor: Česko.Digital & Otevřená města

  1. Participace

pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy

partnerem kategorie je: Y Soft

Vítěz: Reflektor, autor: Frank Bold

  1. Data v každodenním životě

pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích

partnerem kategorie je: Český telekomunikační úřad

Vítěz: Mapa vysílačů, autor: Mapavysilacu.cz

  1. Open Source

pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source

partnerem kategorie je: Turris

Vítěz: Golemio, autor: Operátor ICT, a.s.

  1. Solution App

pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení

partnerem kategorie je: Adastra

Vítěz: Cyklodoprava v Brně, autor: Magistrát města Brna

Vítěz v každé kategorii obdržel finanční odměnu ve výši 30 000 korun pro další rozvoj aplikace. O vítězích v každé kategorii vždy rozhodují poroty.

Ve světě se digitalizace stává neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Otevřená data pomohla Ukrajině v oblasti vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem, kde změnu přinesl otevřený portál pro veřejné zakázky. V Anglii pomohla otevřená data ve zdravotnictví, díky nim se snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce. Soutěž společně otevíráme data pomáhá zesílit tlak zvenčí na systémovou změnu v ČR. Jejím cílem je zvýšit počet občanů, občanských iniciativ, neziskových organizací a byznysu aktivně využívajících digitální stopu státu pro watchdogové účely a vývoj služeb pro veřejnost.

OSF

“Aplikace, které letos vyhrály, by se pro následující rok mohly klidně stát základní výbavou a pomocníkem pro každého občana. V Praze si stáhne datové sety z platformy Golemio, zkontroluje, kolik to Prahu stálo v CityVizoru, a pak s nabytými informacemi pomocí Reflektoru interpeluje brněnského starostu, aby pomohl rozvíjet cyklistickou dopravu v Brně na základě analýzy dat v aplikaci Cyklodoprava v Brně. Starostu totiž zrovna uvidí komentovat situaci v televizním vysílání, které si naladí ve vysílání DVB-T2 díky aktuální mapě vysílačů,” zamýšlí se Josef Šmída z Nadace OSF.

Soutěž už se v opendatovém světě stala stálicí. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 26 aplikací.

Soutěž Společně otevíráme data se koná s laskavým přispěním partnerů CZ.NIC, Y Soft, ČTÚ, Turris a Adastra. Hlavním partnerem projektu Náš stát, naše data je společnost Y Soft.

Více informací: https://osf.cz/soutez-spolecne-otevirame-data/

Zdroj: Tisková zpráva Nadace OSF ze dne 26. listopadu 2019