Nadace O2 rozdá miliony školám, aby mohly vyučovat na dálku.

Vydáno: 4 minuty čtení

Startuje druhé kolo úspěšného grantového programu O2 Chytrá škola.

Nadace O2 po úspěšném loňském prvním ročníku spouští 19. března 2020 nový ročník grantového programu O2 Chytrá škola pro školní rok 2020/21. Nadace reaguje na aktuální situaci, kdy školy řeší především kvalitní zajištění online výuky. Finanční a metodickou pomoc v oblasti digitální gramotnosti (bezpečí na internetu, počítačová a mediální gramotnost) tak rozšiřuje také na projekty v oblasti zavádění digitálního vzdělávání.

Grantová výzva je určena pro základní školy a nově také dětské domovy z celé České republiky bez ohledu na zřizovatele. Celková částka vyhrazená na finanční podporu škol je pro nadcházející školní rok pět milionů korun. Uzavření přijímání grantových přihlášek je stanoveno na 23. dubna 2020.

"Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se v této složité době zhostili role učitelů vyučujících naše děti na dálku. Rádi bychom je v jejich úsilí podpořili. Proto jsme naši grantovou výzvu rozšířili o podporu projektů v oblasti online vzdělávání. Jakkoli se jeví aktuální situace jako špatná, vnímáme ji jako velkou příležitost pro posun českého školství do 21. století. Věříme, že školy si tuto formu moderního vzdělávání osvojí a budou ji využívat i nadále," říká Hany Farghali, předseda správní rady Nadace O2.

Online výuka v době koronavirové

Jak dobře zorganizovat výuku na dálku v nelehkých časech pandemie koronaviru představuje jedna ze škol prvního ročníku grantového řízení, ZŠ Labyrint v Brně. Ta zavedla pravidelnou virtuální denní výuku od 8:30-12:00, která se skládá z úvodní části (sdílení zážitků, zadání úkolů na daný den), přestávky, části na plnění práce a závěrečné diskuze/kontroly. Škola využívá online systém Edookit, do kterého učitelé posílají zadání domácích úloh a novou látku. K procvičování učiva pak slouží online platforma Umíme to. Nově škola zavedla také výuku v Google Classroom a pořádá každodenní konference v Google Meet. "Vzniklá situace je pro nás nová, ale snažíme se s kolegy hledat takové řešení, které bude co nejpříjemnější jak pro žáky, jejich rodiče, tak i samotné učitele. Určitě nám pomáhá to, že jsme zvyklí s žáky již od nižších ročníků pracovat s digitálními technologiemi, a že máme dobře nastavenu pravidelnou komunikaci s rodiči. Snažíme se udržovat lidský rozměr výuky, přestože se nyní budeme mnohem více pohybovat v online prostředí. Při zadávání práce žákům kombinujeme různé formy digitálního vzdělávání. Od četby, přes práci na pracovních listech, až po výtvarné práce, které poté děti nafotí a sdílí s učiteli, kteří podle zadaných kritérií práci hodnotí." říká Miroslav Mráz, učitel a metodik ICT.

Grantový program v roce 2019/2020

V loňském školním roce se do grantového řízení přihlásilo 155 základních škol, grantovou podporu získalo 69 z nich. Mezi vybrané školy byla rozdělena částka 4 968 857 Kč, průměrná výše podpory na jednu školu by 72 012 korun.

O2 Chytrá škola

Na webovém portálu www.O2Chytraskola.cz najdou zájemci nejen více informací o grantovém programu, ale také online přihlášku. Učitelé najdou na portálu také doporučení, jak řešit výuku na dálku, rodiče pak tipy, jak děti v průběhu neplánovaných prázdnin zabavit pomocí technologií. Dnešním dnem je také na webu nově sekce Portál pro školy, kde mohou učitelé navzájem sdílet své zkušenosti, nejen s online výukou.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 1. 3. 2020