Nadace O2 ocení mladé lidi, kterým záleží na rozvoji vzdělávání v Česku. Vítěze vybere veřejnost

Vydáno: 3 minuty čtení

Cena Gratias Tibi, kterou každoročně uděluje společnost Člověk v tísni, oceňuje projekty mladých lidí, kterým není okolní svět lhostejný a naopak se snaží život lidí ve své blízkosti neustále zlepšovat. 

V rámci slavnostního ceremoniálu bude letos udělena také Cena Nadace O2 za přínos ve vzdělávání. Veřejnost může nominovat skupiny či jednotlivce až do 28. února.

Cena Gratias Tibi se už od roku 2014 snaží upozorňovat na projekty mladých lidí, které mají ambici zlepšovat veřejný prostor. V loňském roce ocenila ve věkové kategorii do 30 let projekt studentů Masarykovy univerzity Zvol si info, který si klade za cíl zlepšit mediální vzdělávání mladých lidí a poukázat na nesmysly šířené na internetu. V rámci loňského ročníku byla také udělena speciální kategorie, Cena O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu. Jejím vítězem se stal projekt Nenech to být, jenž se prostřednictvím internetového systému a mobilní aplikace snaží vymýtit projevy šikany ve školách ještě v jejich zárodku.

V letošním ročníku bude kromě ocenění v hlavních věkových kategoriích udělena také Cena Nadace O2, která je určena projektům, které napomáhají rozvoji netradičních forem a oblastí vzdělávání. "Nadace O2 dlouhodoběpodporuje veřejněprospěšné projekty mladých lidí. Všímáme si, že mezi oblastmi, které by chtěla nastupující generace zlepšit, se objevuje problematika vzdělávání stále častěji. Svědčí to o tom, že si mladí uvědomují zásadní roli vzdělávání v životějednotlivce i společnosti. Přáli bychom si, aby cena Nadace O2 v rámci Gratias Tibi na tyto aktivity mladých lidí upozornila, " říká ředitelka Nadace O2 Anna Kačabová.

Na cen Cenu Gratias Tibi může veřejnost nominovat aktivní mladé lidi od věku základní školy až do 30 let, kteří se rozhodli měnit své okolí k lepšímu, pomáhat, okrašlovat, uklízet, vyvíjet či zlepšovat. Může se jednat o skupiny nebo o jednotlivce. Nominovat lze přes on-line formulář na webu soutěže.

Uzávěrka nominací je 28. února 2018. Cenou pro vítěze tří hlavních kategorií je zahraniční studijní cesta a finanční odměna. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním večeru v pražském kině Lucerna 15. května 2018.

Kromě tří hlavních kategorií je udělována také Cena Nadace O2 za přínos ve vzdělávání a Cena České televize, jejichž vítěze bude vybírat veřejnost na webu. Česká televize bude předávání cen natáčet a následně pořad vysílat na ČT2.

Zdroj: https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-zpravy/575955-Nadace_O2_oceni_mlade_lidi_kterym_zalezi_na_rozvoji_vzdelavani_v_Cesku_Viteze_vybere_verejnost.html?asset=575955&nsid=575957&user=cmVkYWtjZUByaXplbmlza29seS5jeg